sobota, 18 września 2021

Zespół Szkół Specjalnych Nr 97 to placówka dla dzieci autystycznych. W ramach niniejszej inwestycji zostanie ona rozbudowana o pawilon przedszkolny również przeznaczony dla dzieci z autyzmem. Istniejąca część sali gimnastycznej wraz z zapleczem zostanie wyburzona a w jej miejsce powstanie nowa sala z zapleczem. Lokalizacja sali pomiędzy istniejącym budynkiem a nowo-projektowanym pawilonem pozwoli na korzystanie z zaplecza sportowego zarówno dzieci szkolnych jak i przedszkolnych. W istniejącym budynku program funkcjonalny nie ulegnie zmianie. Budynek zostanie poddany gruntownemu remontowi w skład którego będzie wchodziła: termomodernizacja (wymiana okien ,węzła cieplnego i instalacji c.o, ocieplenie ścian i stropodachu ,ocieplenie ścian fundamentowych), wymiana drzwi wewnętrznych, przebudowa niektórych pomieszczeń, wymiana wszystkich wewnętrznych instalacji, malowanie pomieszczeń.

I. Informacje o Inwestycji

Zadanie inwestycyjne pn.: ,,Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”.

 Adres Inwestycji: ul. Tarchomińska 4, dz. Nr 69 i 70 z obrębu 4-14-05, Warszawa – Praga Północ

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Dokumentacja projektowa i przetargowa: Biuro Architekt Kaczmarczyk s.c. z Suchy Beskidzkiej

Ekspertyza techniczna: Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o. o. z Warszawy

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „IZOLBUD” Sp. z o.o. z Warszawy

Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

II. Przebieg realizacji

Czerwiec 2018

 

Luty 2018

 

 

Styczeń 2018

 

Grudzień 2017

Listopad 2017

Październik 2017

Sierpień 2017

Lipiec 2017

Czerwiec 2017

Kwiecień 2017

 • 14 lutego 2017 roku nastąpiło przekazanie Wykonawcy terenu budowy. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane.
 • 20 stycznia 2017 roku SZRM podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym „IZOLBUD” na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”.
 • 9 stycznia 2017 roku SZRM dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez wykonawcę  Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe „IZOLBUD” Sp. z o.o. z Warszawy. Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-346529-2016-z-dnia-2016-11-18-r/
 • 9 grudnia 2016 roku w SZRM nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego ”.
  Wpłynęło 8 ofert.
  Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-346529-2016-z-dnia-2016-11-18-r/
 • 18 listopada 2016 roku, SZRM ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”. Termin składania ofert: 9 grudnia 2016 r., do godz.11.30.
 • 19 sierpnia 2016 roku została wydana Decyzja nr 520/2016/PE-ZD-II zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.
 • 7 czerwca 2016 roku została wydana Decyzja nr 83/2016- pozwolenie na rozbiórkę istniejącej sali gimnastycznej ZSS nr 97.
 • 7 czerwca 2016 roku została wydana Decyzja nr 82/2016 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 o pawilon przedszkolny i salę gimnastyczną wraz z instalacjami wewnętrznymi dla dzieci z autyzmem oraz remont i przebudowę istniejącego budynku, obejmującą termomodernizację, dostosowanie budynku do wymogów p.poż., wymianę instalacji wewnętrznych oraz nowym zagospodarowaniem terenu obejmującym: utwardzenia terenu, miejsca postojowe, zieleń, ogrodzenie oraz instalacje zewnętrzne.
 • 3 grudnia 2015 roku SZRM podpisał umowę z Biurem Architekt Kaczmarczyk s.c. na wprowadzenie do dokumentacji rozwiązań projektowych nie ujętych w umowie z dnia 20 lipca 2015 roku związanych z przeprowadzeniem całościowej modernizacji istniejącego budynku szkolnego Zespołu Szkół Specjalnych nr 97.

Lipiec 2015

 • 20 lipca 2015 roku SZRM podpisał umowę z Biurem Architekt Kaczmarczyk s.c. na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej rozbudowy Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 o pawilon przedszkolny dla dzieci z autyzmem wraz z uwzględnieniem prac niezbędnych do wykonania w istniejącym obiekcie szkolnym, warunkującym właściwe funkcjonowanie przedszkola wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Wizualizacje

 • 6 maja 2015 roku SZRM podpisał umowę z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. z Warszawy na opracowanie ekspertyzy technicznej dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 97.

Styczeń 2015

 • 6 listopada 2014 roku została przyjęta Uchwała Rady m.st. Warszawy o Nr XCIV/2408/2014.

III. Trochę historii

Istniejący budynek to obiekt z lat sześćdziesiątych, został wybudowany 1964 roku, jako wolnostojący w układzie podłużnym ścian nośnych o wysokości trzech kondy­gnacji łącznie, co stanowi w całość bryłę funkcjonalno- użytkową przeznaczoną na potrzeby szkoły. Do głównego korpusu został dobudowany prostopadle korpus niższej bryły, który mieści w sobie salę gimnastyczna z zapleczem. Z uwagi na wynik ekspertyz które wykazały zły stan tej części budynku jest ona przeznaczona do wyburzenia. W tym miejscu zaprojektowano rozbudowę  budynku o pawilon przedszkolny wraz z nową salą gimnastyczną i zapleczem.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Karolina Mosiołek - 6 października 2016 godz 12:36
Ostatnia aktualizacja: szrm - 19 czerwca 2018 godz 14:16