sobota, 18 września 2021

W ramach modernizacji budynku Bursy planowana jest przebudowa układu funkcjonalnego polegająca na gruntownej zmianie aranżacji poszczególnych pięter. Celem modernizacji budynku Bursy jest jego funkcjonalne oddzielenie od Zespołu Szkół im. M. Konarskiego.

I. Informacje o Inwestycji

Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a”

Adres Inwestycji: ul. Okopowa 55a, działka o nr ew. 25 z obrębu 6-03-06, Warszawa-Wola

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: Konsorcjum firm: WIMAKS Sp. z o.o. Sp.K (Lider Konsorcjum) i WIMAKS Toczyłowski Dariusz

Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

II. Przebieg realizacji

 • 05 maja 2017 r. SZRM podpisał umowę z Konsorcjum firm: WIMAKS Spółka z. o.o. Sp.K (Lider Konsorcjum) i WIMAKS Toczyłowski Dariusz, na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A”. Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-38227-2017-z-dnia-2017-03-07-r/
 • 23 marca 2017 r. w siedzibie SZRM nastąpiło otwarcie ofert na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A”. Wpłynęły 4 oferty.
 • 07 marca 2017 r. SZRM ogłosił przetarg na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A”.
 • 20 października 2016 r. została przyjęta Uchwała Rady m.st. Warszawy o Nr XXXVI/887/2016, wprowadzająca zadanie inwestycyjne do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2045, do realizacji przez SZRM.

III. Zakres prac budowlanych

 • Przebudowa układu funkcjonalnego budynku, której efektem będzie podniesienie standardu zamieszkania poprzez zwiększenie liczby węzłów sanitarnych, docelowy układ: jedna łazienka na dwa pokoje;
 • Budowa nowego węzła gastronomicznego (kuchnia + jadalnia) – wraz z wyposażeniem;
 • Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez montaż windy, która obsługiwała będzie wszystkie kondygnacje;
 • Dostosowanie budynku do wymagań p.poż. (m.in. wydzielenie stref pożarowych, dróg ewakuacyjnych, w tym również poszerzenie wyjść ewakuacyjnych, zastosowanie systemów przeciwpożarowych);
 • Termomodernizacje budynku (w tym m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, dachu, wymiana stolarki okiennej);
 • Wykonanie nowych warstw posadzkowych na kondygnacjach użytkowych;
 • Wykonanie izolacji przeciwwodnych piwnic i ścian fundamentowych;
 • Odgrzybienie i osuszenie budynku;
 • Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, nawiewno – wywiewnej dla całego budynku, instalacji solarnej;
 • Demontaż oraz wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, co, gazowej, elektrycznej oraz instalacji teletechnicznych;
 • Rewaloryzacje dziedzińca oraz terenu wokół budynku.

IV. Trochę historii

Budynek Bursy składa się z czterech obiektów wybudowanych w różnych okresach i z różnych materiałów. Dwa z nich powstały w latach 30-tych XX wieku – pełniły funkcje biurowca i domu mieszkalnego dla nauczycieli szkół powszechnych. W czasie okupacji powstał trzeci budynek, pierwotnie jako parterowy łącznik. W trakcie Powstania Warszawskiego budynki zostały zniszczone, ocalały jedynie mury magistralne, stropy i klatki schodowe. Podczas odbudowy i przebudowy w zimie 1948/49 został wybudowany czwarty budynek łączący dwa budynki z lat 30-tych, a budynek wybudowany w trakcie okupacji podniesiono o jedną kondygnację. Obiekt wpisany jest do Gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy.

 • Październik 2018

 

 • Styczeń 2019 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Karolina Mosiołek - 19 maja 2017 godz 10:02
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 16 kwietnia 2020 godz 21:30