sobota, 18 września 2021

I. Informacje o Inwestycji

Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”.

Adres Inwestycji: ul. Ratuszowa 1/3, dz. nr ew. 5 w obrębie 4-15-01, 03-461 Warszawa – Praga-Północ.

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Dokumentacja projektowa i przetargowa: 4M ARCHITEKCI Magdalena Kużela z Brwinowa

Nasadzenie drzew: Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni „ROSA” Mieczysław Andrzej Samoliński

Wykonawca robót budowlanych: Konsorcjum firm: TOMBRUK Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum i ROKOM Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum

Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

II. Przebieg realizacji

Październik 2018

Luty 2018

 

 

Grudzień 2017

Listopad 2017

Czerwiec 2017

 • 07 kwietnia 2017 roku SZRM dokonał wprowadzenia wykonawcy robót na teren budowy.
 • 31 marca 2017 r. w siedzibie SZRM podpisano umowę na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” z Konsorcjum firm: TOMBRUK Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum i ROKOM Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum z Warszawy. Szczegóły: http://szrm.pl/aleja-glowna/
 • 24 marca 2017 roku SZRM dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: TOMBRUK Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum i ROKOM Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum z Warszawy. Szczegóły: http://szrm.pl/aleja-glowna/
 • 07 marca 2017 roku w siedzibie SZRM nastąpiło otwarcie ofert na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”. Wpłynęło 5 ofert. Szczegóły: http://szrm.pl/aleja-glowna/
 • 15 lutego 2017 roku SZRM ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”. Szczegóły: http://szrm.pl/aleja-glowna/
 • 15 grudnia 2016 roku została wydana Decyzja Nr 189/2016 zatwierdzająca projekt budowlany pt.: „Przebudowa Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym wraz z przebudową i rozbudową instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” i udzielająca pozwolenia na budowę.
 • 22 listopada 2016 roku została wydana Decyzja Nr 956Z/2016 w sprawie pozwolenia na posadzenie 200 szt. drzew liściastych i iglastych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.
 • 28 października 2016 roku SZRM podpisał umowę z Zakładem Urządzania i Utrzymania Zieleni „ROSA” Mieczysław Andrzej Samoliński na wykonanie dodatkowych nasadzeń drzew na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. Warszawskie ZOO zyska 200 szt. nowych drzew, w tym: 48 iglastych i 152 liściaste. Niewątpliwą ozdobą będą m.in. świerki serbskie, daglezja zielona, kasztanowce czerwone i buki.
 • 27 kwietnia 2016 roku SZRM podpisał umowę z firmą 4M ARCHITEKCI na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na modernizację Alei Głównej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
 • 23 lutego 2016 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji.
 • 10 grudnia 2015 roku została przyjęta Uchwała Rady m.st. Warszawy o Nr XXI/515/2015 wprowadzająca inwestycję do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042.

Wizualizacje

III. Opis obiektu

Teren, na którym realizowana będzie przedmiotowa inwestycja stanowi własność miasta stołecznego Warszawy. Władającym terenem jest Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie. Teren jest zadrzewiony i zagospodarowany. Aleja Główna wykonana jest z nawierzchni asfaltowej będącej w bardzo złym stanie technicznym. Asfalt miejscami jest zniszczony, popękany, przerośnięty korzeniami zbyt blisko rosnących drzew. Środkiem Alei przebiega ciąg pieszo-jezdny, natomiast po bokach wydzielone są chodniki. Chodniki w stosunku do drogi są wyniesione, co na całym odcinku Alei stanowi barierę architektoniczną dla zwiedzających poruszających się na wózkach, rodziców z małymi dziećmi oraz pracowników parku. Łączna długość Alei wynosi ok. 1000 m. Wymaga ona gruntownej modernizacji oraz przebudowy zarówno w zakresie układu drogowego, zieleni urządzonej, elementów małej architektury, jak i podziemnych instalacji uzbrojenia terenu.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Karolina Mosiołek - 10 października 2016 godz 11:23
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Truskawa - 16 października 2018 godz 13:04