sobota, 18 września 2021

Adres inwestycji: ul. Korkowa 170 (Wawer)
Inwestor:
Dyrekcja Lasów Miejskich – Warszawa
Inwestor zastępczy:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Generalny Wykonawca: —–
Biuro Projektowe:
Tomasz Walczak „Walczak-Konstrukcje”, projekt zamienny SAWA-TECH PROJEKTOWANIE-WYKONAWSTWO Sp. z o.o.
Termin zakończania inwestycji: 
listopad 2014 rok

W Dzielnicy Wawer  na terenie Lasu Miejskiego „Jana III Sobieskiego”, powstanie Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka. Obecnie istniejący budynek gospodarczy, ze względu na zły stan techniczny zostanie rozebrany. W jego miejsce planuje się wybudowanie nowego budynku z przeznaczeniem na lecznicę z częścią administracyjno-biurową. Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony obiekt z poddaszem użytkowym pod dwuspadowym dachem z mansardami, o architekturze nawiązującej do tradycyjnych budynków „Leśniczówek”. Budynek będzie w kształcie litery L, podzielony w pionie ścianą oddzielenia pożarowego na dwie odrębne części. Dzięki temu możliwy jest podział funkcji: w skrzydle północno – wschodnim część administracyjno-biurowa, a w skrzydle zachodnim rehabilitacja zwierząt z boksami i wybiegami w kierunku zachodnim. Wybiegi dla zwierząt są projektowane jako trzy boksy o wymiarach 11m x 4m i jeden boks przylegający do gabinetu weterynarza, wydzielone parkanami z bali drewnianych na konstrukcji stalowej. Projektowane jest też nowe ogrodzenie (siatka odporna na zerwanie przez zwierzęta) z bramą i furtkami od strony drogi leśnej.

W lutym 2013 roku, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę z „SAWA-TECH PROJEKTOWANIE-WYKONAWSTWO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”.

Oferty na Wykonawstwo można składać w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta do dnia 24 lutego do godziny 11.30. O godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiającego nastąpi oficjalne otwarcie ofert. Zamawiający wyznaczył termin zakończenia inwestycji na 31 października 2014 roku.

Obecny projekt budynku Ośrodka – rzut elewacji północnej i zachodniej – Pobierz

***

W Marysinie Wawerskim otwarto nowoczesny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka”. Chore dzikie zwierzęta, które trafią do placówki prowadzonej przez Lasy Miejskie-Warszawa, mają szansę na poprawę zdrowia, a tym samym na powrót do swych naturalnych środowisk. Obecnie w placówce przebywają dwa dziki, dwie sarny, nietoperz i jeż.

– Powstanie nowoczesnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt miało istotne znaczenie dla całej Warszawy. Jego rolą jest nie tylko pomoc dzikim ssakom, żyjącym na terenie naszego miasta, ale także dbałość o różnorodność ekosystemów stolicy. Dzięki tej placówce możemy również liczyć na właściwe i szybkie rozwiązywanie ewentualnych problemów, jakie mogą wynikać z obecności dzikich zwierząt w mieście – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Inwestorem Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” były Lasy Miejskie-Warszawa, a rolę inwestora zastępczego pełnił Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Pierwszy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Warszawie został założony przez Lasy Miejskie-Warszawa w listopadzie 2008 r. Zlokalizowany był w Powsinie na terenie Ogrodu Botanicznego PAN.

Celem Ośrodka jest niesienie pomocy wszystkim dzikim zwierzętom, które są chore, ranne, osierocone lub które wymagają tymczasowej opieki w zakresie leczenia i rehabilitacji, a także przystosowania do samodzielnego życia. Ssaki, które trafiają do Ośrodka są poszkodowane m.in. za sprawą kolizji drogowych, kontaktów z wolno puszczonymi lub zdziczałymi psami czy też ludzi, którzy zabierają znalezione młode zwierzęta do domów.

Kontakt człowieka z rehabilitowaną zwierzyną, tymczasowo przebywającą w Ośrodku, ograniczany jest do minimum. Ma to na celu redukcję stresu u zwierząt, a także uniknięcie przyzwyczajena się zwierząt do obecności ludzi, co może skutkować niemożnością powrotu do naturalnych warunków bytowania.

Ośrodek działa na podstawie decyzji wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, które zezwala na czasowe przetrzymywanie ssaków dziko żyjących powracających do zdrowia, a tym samym do środowiska.

Zwierzęta trafiają do Ośrodka za pośrednictwem łowczych Lasów Miejskich-Warszawa, eko patrolu Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz osób prywatnych. Od początku swojej działalności przyjął 3384 „pacjentów”. Były to m.in. bobry, dziki, gronostaje, jenoty, jeże, krety, króliki, kuny, lisy, łasice, łosie, nietoperze, piżmaki, sarny, wiewiórki, wydry i zające.

Po zakończeniu leczenia zwierzęta wracają do środowiska naturalnego. Dzieje się tak w ponad 60% przypadków. W pozostałych podopieczni trafiają do azyli, które mają stosowne zezwolenia oraz odpowiednie warunki przetrzymywania tego typu zwierząt.

Praca Ośrodka odzwierciedla cykle fizjologiczne i rozwojowe zwierzyny leśnej zachodzące w ciągu roku:

  • Wiosną rehabilitowanych jest najwięcej młodych, w tym osesków jeży i wiewiórek – odrzuconych przez matki lub niepotrzebnie zapranych przez ludzi podczas spacerów. Pomoc w takich przypadkach to przede wszystkim zastąpienie im matki. Pobyt takich maluchów waha się od kilku dni do około 2 miesięcy. Pracownicy placówki muszą być pewni, że po powrocie do środowiska naturalnego takie zwierzęta dadzą sobie radę.
  • Wczesnym latem do Ośrodka trafia dużo małych dzików i sarenek. Karmienie i pomoc tym zwierzętom zajmuje dużo czasu i wymaga także szczególnej troski. Te małe zwierzęta są szczególnie wrażliwe.
  • Jesienią pacjentami najczęściej są zwierzęta z drugich miotów – m.in. wiewiórek i jeży. W tym czasie częściej trafiają tu także zwierzęta po wypadkach – dziki, kuny czy lisy. Zdarzają się także jeże i nietoperze, które trafiają do Ośrodka na przezimowanie.

Luty 2016

Sierpień 2015

W lipcu 2015 r.  Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt  uzyskał pozytywną decyzję na użytkowanie wydaną przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie. W dniu 30 lipca Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, pełniący funkcję inwestora zastępczego inwestycji budowy obiektu, przekazał Lasom Państwowym, budynek „Marysieńka” wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną.
Wykonawcą budowy obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka, o kubaturze 3 871,95 m2, powierzchni zabudowy 592,23 m2 i powierzchni użytkowej 867,44 m2 jest firma WIMAKS Toczyłowski Dariusz.

Obecnie, w ramach zawartych umów, trwają dostawy I wyposażenia obiektu, w skład którego wchodzą m.in.: meble biurowe, sprzęt służący do rehabilitacji zwierząt, sprzęt multimedialny, wertikale itp.

Marzec 2015

Prace wykończeniowe obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wyraźnie postępują. Na dzień 31 marca 2015 r. trwają prace elewacyjne – tynkowanie. Wewnątrz obiektu nie ustają czynności przy układaniu posadzek, białym montażu, gładziach i tynkach ścian, wykańczaniu sufitów i innych działaniach zmierzających do zakończenia inwestycji.

Luty 2015

Powoli dobiegają końca roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170. Termin umowny zakończenia robót mija 15.05.2015 r.

Obecnie trwają prace wykończeniowe na obiekcie i porządkowanie terenu. Wykonawca robót planuje w kwietniu złożyć zawiadomienie do Powiatowego Inspektora sanitarnego oraz Komendanta Straży Pożarnej o zakończeniu robót i zamiarze przystąpienia do użytkowania całego budynku.

Po zakończeniu procedur odbiorowych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiekt przekazany zostanie przyszłemu użytkownikowi Lasom Miejskim – Warszawa.

Wrzesień 2014

Na terenie lasu miejskiego w Wawrze powstaje Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka”. W części zachodniej znajdują się lecznica z pomieszczeniami do rehabilitacji zwierząt z wybiegami i wolierami dla ptaków. W skrzydle północno-wschodnim znajdować się będzie część administracyjno-biurowa. Do końca października ma zakończyć się I etap budowy Ośrodka.
W tym tygodniu została podpisana umowa z firmą WIMAKS Toczyłowski Dariusz na II etap inwestycji – wykonanie robót budowlanych uzupełniających.
Przedmiot Umowy (II etap) ma zostać wykonany do dnia 15 maja 2015 r.

 

Wykonawcą budowy obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka jest firma WIMAKS Toczyłowski Dariusz.
Umowa została podpisana 4 kwietnia 2014 roku. Zakończenie (I etapu) inwestycji ma nastąpić do 31 października 2014 roku.

Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie przy ul. Korkowej 170, na działce na terenie Lasu Miejskiego „Jana III Sobieskiego”. Na terenie działki usytuowany był obiekt kubaturowy zlokalizowany w centralnej części działki oraz inne budynki gospodarcze. Stan budynków został określony jako zły. Budynki od dłuższego czasu nie był używane, przez co nadawały się wyłącznie do rozbiórki.

Od dnia 15 kwietnia 2014 roku, terminu rozpoczęcia robót do dnia 20 maja 2014 roku zostały wykonane następujące roboty:
1) rozbiórka budynku głównego oraz pozostałych obiektów (wiata, piwnica, śmietnik murowany, szopa kryta eternitem)
2) ławy fundamentowe żelbetowe
3) ściany fundamentowe
4) izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe
Do końca tego tygodnia (23 maja 2014 roku) planowane jest wykonanie instalacji sanitarnej podposadzkowej.

Na miejscu rozebranego budynku powstanie nowoczesny budynek biurowy – leśniczówki i lecznicy zwierząt leśnych. Nowo powstały budynek będzie parterowy z poddaszem użytkowym pod dachem dwuspadowym z mansardami i oknami połaciowymi doświetlającymi pomieszczenia biurowe na poddaszu. Rzut budynku na planie przypomina literę L z wyraźnym podziałem funkcji na część biurową i weterynarię. Materiały elewacyjne takie jak: drewno, szkło, metal oraz tynki o wysokim standardzie nadadzą budynkowi szlachetny wygląd. Realizacja inwestycji została podzielona na roboty podstawowe (I etap) oraz uzupełniające (II etap).

Roboty podstawowe obejmują wykonanie w pełni funkcjonalnej części służącej rehabilitacji zwierząt wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (gabinetem weterynaryjnym, magazynem leków, pom. socjalnymi, magazynem pasz, pomieszczenie odchowalni zwierząt) tak, aby cześć ta mogła funkcjonować samodzielnie. W drugim etapie inwestycji powstanie część administracyjno-biurowa. Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe budynki gospodarcze zlokalizowane na działce przeznaczone są również do rozbiórki. Należą do nich szopa drewniana kryta eternitem, magazyn blaszany, magazyn częściowo zagłębiony w gruncie kryty dachówką, magazyn częściowo zagłębiony w gruncie kryty stropem betonowym, śmietnik murowany oraz studnia z kręgów betonowych i ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych wraz z bramą i furtkami.

Wykonawca otrzyma za wykonane roboty (I etap) kwotę 2.200.857,56 złotych.

Maj 2014

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 24 lipca 2012 godz 13:13
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 29 marca 2017 godz 9:04