czwartek, 9 kwiecień 2020

Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent
m.st. Warszawy.

Dyrektor kieruje całokształtem działalności Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta oraz czuwa nad prawidłową realizacją zadań statutowych.

Łukasz Górecki
Dyrektor
tel. 22 312 44 00 (sekretariat)
Adres poczty elektronicznej: szrm@szrm.pl

Maciej Wicik
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
tel. 22 312 44 00 (sekretariat)
Adres poczty elektronicznej: szrm@szrm.pl

Genowefa Szatkowska
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych – Główny Księgowy
tel. 22 312 44 46 (sekretariat)
Adres poczty elektronicznej: szrm@szrm.pl

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 2 lutego 2011 godz 12:15
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 9 września 2019 godz 13:00