niedziela, 28 lutego 2021

Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent
m.st. Warszawy.

Dyrektor kieruje całokształtem działalności Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta oraz czuwa nad prawidłową realizacją zadań statutowych.

Łukasz Górecki
Dyrektor
tel. 22 277 58 00 (sekretariat)
Adres poczty elektronicznej: szrm@szrm.pl

Maciej Wicik
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
tel. 22 277 59 50 (sekretariat)
Adres poczty elektronicznej: szrm@szrm.pl

Marek Wach
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
tel. 22 277 59 50 (sekretariat)
Adres poczty elektronicznej: szrm@szrm.pl

Genowefa Szatkowska
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych – Główny Księgowy
tel. 22 277 59 60 (sekretariat)
Adres poczty elektronicznej: szrm@szrm.pl

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 2 lutego 2011 godz 12:15
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 13 stycznia 2021 godz 16:06