wtorek, 7 grudnia 2021

Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent
m.st. Warszawy.

Dyrektor kieruje całokształtem działalności Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta oraz czuwa nad prawidłową realizacją zadań statutowych.

Łukasz Górecki
Dyrektor
tel. 22 277 58 00 (sekretariat)
e-mail: szrm@szrm.pl

Marek Wach
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
tel. 22 277 59 50 (sekretariat)
e-mail: szrm@szrm.pl

Grzegorz Borecki
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych
tel. 22 277 59 50 (sekretariat)
e-mail: szrm@szrm.pl

Genowefa Szatkowska
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych – Główny Księgowy
tel. 22 277 59 60 (sekretariat)
e-mail: szrm@szrm.pl

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 2 lutego 2011 godz 12:15
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Bondyra - 8 kwietnia 2021 godz 13:10