wtorek, 20 kwietnia 2021

W lipcu 2019 roku, uzyskano pozwolenie na budowę, inwestycji  pn. „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli”, którą prowadzi Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. W grudniuodebrano projekt wykonawczy i zostały przyznane środki na realizację inwestycji.

We środę, 5 lutego rozpoczęto pierwszy etap prac. Zgodnie z decyzją, wydaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego przystąpiono do wycinki 15 drzew. Są to m. in.: śliwy, topole mieszańcowe, klony jesionolistne, lipy drobnolistne, jesion pensylwański. 5 z nich zagrażała bezpieczeństwu a pozostałe drzewa kolidowały z projektowanymi budynkami i układem komunikacyjnym.

W ramach nasadzeń kompensacyjnych (w proporcji 1:1), zostaną posadzone jeszcze w tym roku, drzewa o znacznych obwodach ok. 35-40 cm. Będą to zgodnie z projektem Profesora Gutta i Aliny Szolcówny m. in.: klon pospolity, jesion wyniosły, kasztanowiec czerwony. Wszelkie prace związane z istniejącym drzewostanem wykonuje wyspecjalizowana firma ogrodnicza a w związku z wielkością inwestycji nie była wymagana decyzja środowiskowa. Prowadzona inwestycja, nie ingeruje w zainstalowaną w parku siłownię plenerową i plac zabaw dla dzieci. Nie przewiduje się również budowy parkingu a do komunikacji, zostanie wykorzystany istniejący układ drogowy. 

Prace pierwszego etapu inwestycji potrwają do 28 lutego. W drugiej połowie lutego 2020 roku, planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.

Na inwestycję składać się będzie budynek Izby Pamięci pełniący funkcje edukacyjno – martyrologiczne, pawilon wejściowy – stanowiący niezbędne zaplecze techniczne dla budynku Izby oraz segmenty Muru Pamięci – nośniki tabliczek z nazwiskami dla ponad stu tysięcy ofiar cywilnych i wojskowych Powstania Warszawskiego oraz Rzezi Woli. Budynek Izby Pamięci składać się będzie z bloków mieszczących konkretne funkcje, ograniczonych dwiema, masywnymi ścianami.

Budynek ma być ulokowany w parkowej części, z dala od kurhanu i mogił. Wewnątrz znajdą się wystawy dokumentujące historię cmentarza, życie w okupowanej stolicy oraz ekspozycje poświęcone zbrodniom niemieckim w Warszawie.

Poniżej wizualizacje budynku i otoczenia Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli, według projektu: Piotra Bujnowskiego, Kariny Jędrak, Macieja Koczocik, Krzysztofa Makowskiego i Martyny Rowickiej (wykonywane na etapie konkursu).

Mapa ze wskazaniem lokalizacji inwestycji tj. Izby Pamięci i Murem Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.

mapa pochodzenie – Google maps

 

 

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 7 lutego 2020 godz 14:53
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 12 lutego 2020 godz 11:22