Szczegóły

Przebudowa budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102

Przebudowa budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102

Inwestycja zrealizowana została w dzielnicy Wawer i polegała na przy przebudowie i rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Specjalnych nr 102, w którego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 179, Gimnazjum Specjalne nr 107, Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 8.

Przebudowa obiektu miała na celu stworzenie właściwych warunków lokalowych na potrzeby szkoły specjalnej dla dzieci z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami. Natomiast jego rozbudowa pozwoli na rozwój placówki oraz zwiększenie oferty edukacyjnej. Przy współpracy ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków, udało się przywrócić budynkowi powstałemu przed wojną w latach 20-30 tych, dawny blask. Zachowane zostały wartości historyczne, architektoniczne jak również oryginalna bryła budynku. Obiekt niegdyś pełnił funkcję szkoły, a później przebudowano go na dom mieszkalny.

ZAKRES PRAC

W ramach dostosowania budynku do potrzeb warszawskiego Zespołu Szkół Specjalnych przeprowadzono gruntowną przebudowę i rozbudowę. Do istniejącej bryły budynku dobudowano dwukondygnacyjny pawilon o współczesnej, prostej formie. Dzięki temu zabiegowi powstała zwarta bryła w kształcie litery L. W starym budynku zmieniono układ funkcjonalny pomieszczeń, przebudowano istniejącą klatkę schodową, tak aby spełniała obowiązujące normy a w nowo powstałym budynku zainstalowano windę.

W obiekcie powstały: sale lekcyjne, pracownie rozwijające zainteresowania dzieci, pracownie do terapii i zajęć z integracji sensorycznej, świetlica oraz biblioteka. Ponadto budynek pomieści pomieszczenia przeznaczone na gabinety: dyrektora, pedagogiczny, logopedyczny, pielęgniarski, sekretariat, pokój nauczycielski, szatnie, magazyny oraz sanitariaty.

W istniejącym zabytkowym budynku wykonano: podbijanie fundamentów, wymianę stropów i więźby dachowej, wymianę stolarki okiennej na nawą drewnianą. Wykonano nową klatkę schodową a także ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonano wszystkie instalacje: elektryczne, teletechniczne, sanitarne wraz z pozostałymi robotami budowlano-wykończeniowymi.

Na terenie szkoły powstało boisko piłkarskie, wielofunkcyjne boisko do piłki siatkowej i koszykówki oraz poliuretanowa bieżnia wraz z rozbiegiem do skoku w dal. Z myślą o starszych uczniach zbudowano siłownie plenerową. Zamontowano oświetlenie zewnętrzne i zainstalowano monitoring. Wokół budynku powstały aleje, pojawiły się nowe nasadzenia i elementy małej architektury. Cały teren szkoły został ogrodzony. Przy szkole powstał też parking. Obiekt został wyposażony w meble oraz sprzęt sportowy i rehabilitacyjny.

Dzięki przebudowie i rozbudowie obiektu zostały zapewnione uczniom odpowiednie warunki do nauki rozwoju i uprawiania sportu. Powstał nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt przeznaczony dla dzieci niepełnosprawnych.

Placówka na czas modernizacji została przeniesiona do budynku przy ul. Przedwiośnie 1.

Dokumentacja projektowa i przetargowa:

SAWA – TECH Projektowanie-Wykonawstwo Sp. z o.o. z Warszawy

Wykonawca robót budowlanych:

BUDIMPOL Sp. z o.o.

 

 

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone