Szczegóły

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 przy Różanej 22/24

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 przy Różanej 22/24

Inwestycja realizowana była w dzielnicy Mokotów. Celem modernizacji było dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów technicznych oraz dostosowanie pod względem użytkowo-funkcjonalnym dla dwóch placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 111 oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 „SOS” wraz z LXI Liceum Ogólnokształcącym i bursą na 30 osób.

W 1934 r. za prezydentury Stefana Starzyńskiego opracowany został program budowy szkół miejskich, w ramach którego w latach 1935-1937 wybudowano kilka szkół powszechnych, w tym szkołę przy ul. Różanej. Do dziś zachowała się na elewacji szkoły charakterystyczna syrenka warszawska. Szkoła według projektu architekta Juliusza Żurawskiego była nowoczesnym obiektem w stylu modernistycznym. Mieściły się tu trzy szkoły powszechne. Po drugiej wojnie światowej, w latach 50. XX wieku do stosunkowo niezniszczonego budynku dobudowano nowe skrzydło. Po osiemdziesięciu latach użytkowania budynek szkoły poddano gruntownemu remontowi.

ZAKRES PRAC

Zakres robót objął m.in.: częściową zmianę dotychczasowej funkcji obiektu z sal lekcyjnych na pokoje mieszkalne bursy, budowę wind, wymianę lub wzmocnienie uszkodzonych elementów więźby dachowej, wykonanie nowych pochylni, murków i schodów, remont elewacji, w tym prace konserwatorskie wystroju elewacji budynku - monochromatycznego fresku warszawskiej Syrenki. Wybudowane i wyposażone zostały boiska do koszykówki i siatkówki, plac zabaw i siłownia terenowa, posadzono drzewa i krzewy.

W ramach zadania inwestycyjnego zostały zrealizowane dostawy i montaż wyposażenia, w tym m.in.: mebli, sprzętu multimedialnego i komputerowego, rehabilitacyjnego i sportowego.

WYKONAWCA

Budimpol sp. z o.o.

LATA REALIZACJI

2019-2020

KOSZT INWESTYCJI

28 mln zł

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone