Szczegóły

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga

Inwestycja znajduje się na terenie dzielnicy Praga-Północ. Jej celem jest przekształcenie terenu przy ul. Targowej 80A i Inżynierskiej 3 na potrzeby Centrum Kreatywności Nowa Praga. Inwestycja jest ujęta w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m. st. Warszawy, którego celem jest ożywienie społeczno-gospodarcze oraz poprawa środowiska zgodnie z wymogami gospodarki niskoemisyjnej. Projekt wpisuje się w cel szczegółowy 1.2. ZPR: „Ułatwienie możliwości inwestowania na terenie rewitalizowanym, wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój określonych dziedzin aktywności gospodarczej oraz wykorzystanie dla celów gospodarczych zasobu lokali użytkowych miasta stołecznego Warszawy”.

Zespół budynków przy ul. Inżynierskiej 3 wraz z oficyną przy ul. Targowej 80, należy do kompleksu budynków dawnych Składów Towarzystwa Akcyjnego Przechowywania i Transportowania Mebli i Towarów A. Wróblewski i S-ka. W magazynach tych wyjeżdżający warszawiacy składowali swoje meble, chcąc je uchronić przed kradzieżą. Kompleks wzniesiony około 1910 r. stanowi przykład architektury użytkowej z początku XX w. Budynki Towarzystwa w 1945 r. zostały przeznaczone na magazyny Państwowego Zarządu Mienia Opuszczonego, później korzystały z nich przedsiębiorstwa Moda Polska i Jubiler.

Teren inwestycji znajduje się w kwartale zwartej zabudowy charakterystycznej dla Nowej Pragi - kamienic mieszkalnych i magazynowych powstałych w okresie przełomu XIX i XX w. W sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne przy ulicach Targowej, 11 listopada i Wileńskiej oraz przy ul. Inżynierskiej.

Ze względu na tradycję miejsca, Centrum ma wzmocnić wizerunek Pragi, rozwijać potencjał praskiej kultury i sztuki, promować i wspierać sektor kreatywny oraz rzemiosło. Ma także stworzyć ofertę integracyjno-edukacyjną dla społeczności lokalnej. Centrum Kreatywności Nowa Praga zaprojektowano jako miejsce zapraszające, otwarte i ogólnodostępne (poza strefami działalności rzemieślniczej). Obiekt ma mieć niezobowiązujący, daleki od oficjalnego charakter i wystrój oraz zachęcać do odwiedzin osoby z różnych grup społecznych. Inwestycja ma spełniać oczekiwania wyrażone przez mieszkańców w procesie konsultacji społecznych.

W ramach konkursu architektonicznego wyłoniono Wykonawcę - Pracownię Architektoniczną TREKTURA, która opracowała dokumenty projektowe i przetargowe.

 Projekt przewiduje m.in:

1. Nowe zagospodarowanie terenu - przestrzeń między budynkami skomponowaną z wielu funkcji rekreacyjnych służących zaspokojeniu potrzeb użytkowników CKNP (Centrum Kreatywności Nowa Praga) oraz z budynków towarzyszących, znajdujących się na terenie inwestycji w tym: ciąg pieszo – rowerowy, ogród społeczny, jadalnia plenerowa, plac zabaw, ścianka wspinaczkowa i siłownia plenerowa oraz przestrzeń wystawiennicza we wschodnim podwórzu Inżynierskiej 3

2. Przebudowę budynku przy ul. Targowej 80A z uwzględnieniem przestrzeni biurowo–usługowej o charakterze: konferencyjnym, wystawienniczym, rzemieślniczym, artystycznym i gastronomicznym. Budynek zostanie rozbudowany o nowo projektowany szyb windowy, który powstanie po rozbiórce mniejszego szybu istniejącego.

3. Przebudowę i nadbudowę budynku przy ul. Inżynierskiej 3 w formie nawiązującej do jego pierwotnej, utraconej w wyniku pożaru w 2013 roku, kubatury. Projektowana funkcja to przestrzenie biurowo–usługowe oraz wystawienniczo – warsztatowe.

4. Rozbudowę i częściowo nadbudowę pawilonu przy budynku Targowa 80A na potrzeby lokalu gastronomicznego z tarasem użytkowym na piętrze.

5. Przebudowę i rozbudowę budynku jadłodajni Czerwony Rower . Obecna funkcja o charakterze gastronomicznym pozostanie bez zmian.

6. Termomodernizację budynku Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Dodatkowo przeprojektowana została również strefa wejściowa do budynku.

Zachowany zostanie istniejący mur z malowidłem (muralem) stanowiący ścianę parterowego budynku gospodarczego przeznaczonego do rozbiórki. Mur zostanie wzmocniony poprzez dobudowanie żelbetowej ściany i pełnić będzie funkcję ścianki wspinaczkowej (do wys. 3 m).

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje środki na inwestycję w latach 2016-2026 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone