Szczegóły

Modernizacja Teatru Ateneum

Modernizacja Teatru Ateneum

Inwestycja realizowana będzie na terenie dzielnicy Śródmieście.
Budynek powstał w roku 1928. Częściowo zburzony w czasie wojny, został odbudowany w latach 50. W roku 1982 wpisany został do rejestru zabytków. Budynek jest użytkowany przez Federację Związków Pracowników PKP i Teatr Ateneum.
W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się m.in.:
- jednokondygnacyjną nadbudowę wewnętrznych parterowych części budynku do poziomu drugiej kondygnacji w postaci przeszklonej konstrukcji,
- modernizację sal widowiskowych: Sceny Głównej, Sceny 61 i Sceny na Dole oraz zaplecza (sali prób, kabiny realizatorów, pomieszczeń technologii teatralnej),
- wymianę dachu nad widownią Sceny Głównej,
- zmianę układu funkcjonalnego budynku i zmianę przeznaczenia części pomieszczeń,
- budowę windy od poziomu -1 do +5
- remont wejścia i holu głównego.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje środki na realizację zadania w latach 2021-2025.