Szczegóły

Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy

Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Żoliborz i polega na adaptacji i przebudowie budynku dawnego kina Tęcza na potrzeby przywrócenia jego działalności kinowej.

Obiekt, zlokalizowany przy ul. Suzina 6 powstał w 1929 roku z przeznaczeniem na lokalną kotłownię Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W roku 1932 po modernizacji kotłowni pozostałą powierzchnię budynku zaadaptowano na salę teatralno-widowiskową. Swoją siedzibę miały tu awangardowy Teatr im. Żeromskiego, kierowany przez Irenę Solską, kino Żoliborz, a następnie Świat. Po wojnie kino wznowiło działalność już pod nazwą Tęcza. W 1970 roku zrealizowano modernizację i rozbudowę budynku, dobudowując podpiwniczoną, dwukondygnacyjną część zawierającą kasy, foyer oraz biura. Od 1997 budynek z krótkimi przerwami stał niewykorzystany.

Obecnie zabytek znajduje się pod pieczą Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Po remoncie i modernizacji będzie dysponował salą kinową na niemal 200 miejsc, a także przestrzeniami na wystawy i inne działania kulturalne.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje środki na realizację inwestycji w latach 2021-2024.