Szczegóły

Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30

Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Wola i polegać będzie na przebudowie budynku na potrzeby funkcjonowania:

• Biura Rzeczy Znalezionych

• Wydziału Miejskiego Rzecznika Konsumentów

• Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115

• Biura Polityki Lokalowej

Prace obejmą:

• demontaż istniejących oraz wykonanie nowych niezbędnych instalacji wewnętrznych (w tym m.in. instalacji elektrycznych, teletechnicznych, instalacji wodno – kanalizacyjnej, co, wentylacji, instalacji gazowej),

• przebudowę budynku z ewentualną nadbudową; remont elewacji budynku,

• wymianę stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej w całym budynku,

• wymianę dźwigu istniejącego oraz wykonanie dodatkowego szachtu dźwigowego,

• kompleksową termomodernizację budynku,

• zagospodarowanie terenu wokół budynku,

• dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych,

• dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

• wymianę przyłączy.

Istniejący budynek powstał w 1964 r. i jest obiektem siedmiokondygnacyjny (6 kondygnacji nadziemnych + 1 kondygnacja podziemna), podpiwniczonym z dachem dwuspadowym i kalenicą wzdłuż budynku. Budynek pierwotnie o funkcji hotelowo - mieszkalnej pełni obecnie funkcje budynku biurowego z powierzchniami przeznaczonymi na wynajem. Forma budynku prostokątna o wymiarach ok. 52 x 14,5 m wraz z otaczającą zabudową tworzy część północnej pierzei ulicy. Przejazd bramowy, służący do ruchu kołowego i pieszego, prowadzi na podwórze z utwardzoną (asfaltową) nawierzchnią, które wykorzystywane jest jako parking oraz przejazd na działkę Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy przewiduje środki na inwestycję w latach 2018-2023.