Szczegóły

Modernizacja budynku na potrzeby Teatru Żydowskiego

Modernizacja budynku na potrzeby Teatru Żydowskiego

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Wola.

Nowa siedziba Teatru Żydowskiego będzie mieścić się na dwóch dolnych kondygnacjach budynku przy ul. Kasprzaka 22 oraz nowo wybudowanej przestrzeni w miejscu istniejącego pawilonu typu „Lipsk”.

Program funkcjonalno-użytkowy dla nowej siedziby Teatru Żydowskiego przewiduje powstanie m.in.:

 • sceny głównej, na której odbywać się będą spektakle wieloobsadowe, ze stałą widownią na minimum 350 miejsc, w tym jednym rzędem miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz ich opiekunów
 • sceny kameralnej, na której obywać się będą spektakle dla mniejszej liczby aktorów, z mobilną widownią zapewniającą miejsca dla około 100 osób
 • pomieszczenia do prób o parametrach, które pozwolą na przygotowywanie spektakli na scenę główną oraz dającego możliwość prowadzenia w nim spektakli dla niewielkiej widowni
 • sali prób choreograficznych do tworzenia form ruchowych i prób niewielkich zespołów tanecznych
 • studia nagrań umożliwiającego prowadzenie nagrań spektakli z obu scen (głównej i kameralnej) a także nagrywania w studiu wokali oraz nagrań muzyków
 • magazynów do przechowywania dekoracji, kostiumów i sprzętu związanego z działalnością teatru
 • garderoby, pralni, charakteryzatorni, pracowni krawieckiej
 • dwóch pokoi typu hotelowego dla artystów występujących gościnnie.

Poza przestrzeniami teatralnymi przewidziano przestrzeń dla Centrum Kultury Jidysz, które funkcjonuje jak część Teatru Żydowskiego. CKJ prowadzi zajęcia edukacyjne pełniąc rolę kustosza kultury żydowskiej. Programy Centrum Kultury Jidysz skierowane są do młodzieży, dorosłych a w szczególności osób starszych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego.

Dla potrzeb Centrum Kultury Jidysz powstanie m.in.: biblioteka, sala wielofunkcyjna na około 100 osób, w której prowadzone będą wykłady oraz otwarte spotkania edukacyjno-kulturalne, artystyczne, itp.; sala warsztatowa, sala dla seniorów oraz pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje środki na inwestycję na lata 2018-2024 r.

 • Inwestycje realizowane
 • Inwestycje przygotowywane
 • Inwestycje zakończone