Zespół Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4

Zespół Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4

Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń.

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń (WCIES) jest samorządową placówką doskonalenia nauczycieli, instytucją wiedzy i edukacji, której zadania wpisują się w hasło „Warszawa – miastem edukacji”. Głównymi celami działania placówki jest wspieranie środowiska edukacyjnego oraz podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych m.st. Warszawy.Budynek zlokalizowany jest na skarpie Starego Miasta od strony Wisły. Nie jest obiektem zabytkowym, ale znajduje się na terenie układu urbanistycznego Nowego Miasta, wpisanego do rejestru zabytków. Składa się z pięciu połączonych ze sobą części różniących się liczbą kondygnacji i pełnionych funkcji. Przebudowa miała na celu dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów oraz podniesienie walorów użytkowych i estetycznych obiektu. Prace zostały zakończone w październiku 2015 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone