Wybrzeże Szczecińskie - przebudowa dojazdów do Stadionu Narodowego

Wybrzeże Szczecińskie - przebudowa dojazdów do Stadionu Narodowego

Ulica Wybrzeże Szczecińskie znajduje się na terenie dzielnicy Praga Południe. Przebudowa odcinka ulicy pomiędzy wiaduktami mostu Poniatowskiego i kolejowego mostu średnicowego miała na celu usprawnienie komunikacji w rejonie powstającego Stadionu Narodowego.

W ramach realizacji zadania zapewniona została obsługa wjazdowo-wyjazdowa z terenu Stadionu Narodowego. W każdej z dwóch bram od strony ul. Wybrzeże Szczecińskie przewidziano po trzy pasy ruchu, rozdzielone wysepkami. Bramy umożliwiają dojazd do parkingu na około 1700 miejsc postojowych, zlokalizowanego pod koroną stadionu. Ruch wyjazdowy, po zakończonej imprezie, odbywa się tymi samymi drogami. 

Dodatkowo wybudowano włączenie do Wybrzeża Szczecińskiego, ulicy Sokolej wraz z chodnikami dla pieszych. Ulica zapewniła dodatkowy wjazd na teren Stadionu Narodowego samochodom specjalnym, pogotowiu technicznemu oraz samochodom dostawczym.

Na przebudowanym fragmencie Wybrzeża Szczecińskiego zrealizowano:

  • podział kierunków ruchu pasami dzielącymi oraz wydzielenie pasów ruchu dla relacji skrętnych,
  • uporządkowanie ruchu pieszego,
  • wyznaczenie po zachodniej stronie ul. Wybrzeże Szczecińskie i północnej stronie łącznicy (z wiaduktem mostu Poniatowskiego) ścieżek rowerowych, skomunikowanych ze sobą w rejonie skrzyżowania tych ulic,
  • przebudowę sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowania łącznicy północnej z ul. Wybrzeże Szczecińskie, uwzględniającej przejście dla pieszych i przebieg ścieżki rowerowej,
  • budowę skrzyżowania z projektowaną ul. Sokolą Bis,
  • budowę sygnalizacji świetlnej w rejonie powyższego skrzyżowania uwzględniającej wyznaczone po jego północnej stronie przejścia dla pieszych,
  • budowę przystanków autobusowych komunikacji miejskiej. Po stronie zachodniej wydzielona została zatoka autobusowa, po stronie wschodniej powstały miejsce postojowe dla autobusów.

Rozbudowa łącznicy Wybrzeża Szczecińskiego z al. Józefa Poniatowskiego polegała na budowie pasa dzielącego i poszerzeniu jezdni.

Zgodnie z opinią zarządcy drogi i Inżyniera Ruchu, przewidziano ustawienie słupków przeszkodowych, kierujących i kanalizujących ruch wzdłuż ul. Wybrzeże Szczecińskie dla dojazdów i dojść do terenu przed stadionem. Na długości wyznaczonych przejazdów w pasie dzielącym jezdnie, słupki przeszkodowe będą mogły być mechanicznie chowane na czas imprez masowych, w sposób umożliwiający wjazd i wyjazd z terenu stadionu.

WYKONAWCA

IDS – BUD SP. Z O.O. oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A. 

LATA REALIZACJI

2010 - 2011

TERMIN UDOSTĘPNIENIA DO RUCHU

06.2011

KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych - ok. 7,8 mln zł

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone