Wybieg dla panter śnieżnych w ZOO

Pantery śnieżne Eter i Fala (Wrzesień 2011)

Wybieg dla panter śnieżnych w ZOO

Inwestycja zrealizowana została dzielnicy Praga-Północ.

Idea projektu wybiegu zakładała przeniesienie naturalnego środowiska życia zwierząt na teren wybiegu w Warszawskim ZOO. Pantery śnieżne w okresie letnim występują w terenie górzystym. Wraz z nastaniem zimy przenoszą się w niższe partie terenu, porośnięte lasem. Rozmieszczenie stref krajobrazowych podyktowane jest sąsiedztwem zadrzewień i skał na terenach przyległych. Od strony południowej rozciąga się krajobraz leśny. Stanowi on zacienione miejsce dla zwiedzających. Drzewa znajdujące się wewnątrz wybiegu dają cień panterom. Środkowa część wybiegu to strefa przejściowa krajobrazu trawiastego. Przechodzi z krajobrazu leśnego delikatnie w krajobraz skalisty, stanowiący ostatnia strefę krajobrazową. W wybiegach zaprojektowano wolierę, która pozwala na swobodne oglądanie zwierząt. Dystans między wybiegiem, a obserwatorem w miejscach siatki wynosi 1,5 m. Do miejsc widokowych na wybiegi, zapewniono bezprogowy dojazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

ZAKRES PRAC

Roboty budowlane polegające na wykonaniu wybiegu dla panter śnieżnych wraz z budynkiem i zagospodarowaniem terenu, nawiązującym do skalnego krajobrazu naturalnych siedlisk irbisów, objęły: – rozbiórkę istniejącej klatki dla panter śnieżnych z drewnianym domkiem schronem oraz donicy kamiennej, – budowę nowego budynku dla panter śnieżnych z dwoma wybiegami zewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu, – wykonanie instalacji elektrycznej, odgromowej, centralnego ogrzewania, wodnej (woda zimna i ciepła – przepływowy podgrzewacz wody), kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, nawadniania i spustu wody ze zbiorników wodnych, – zagospodarowanie terenu, – zieleń nawiązującą do naturalnych siedlisk panter.

WYKONAWCA

ŁUNIBUD Spółka Jawna Łuniewski z Warszawy

LATA REALIZACJI

2016-2017

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone