UD Bielany - wewnątrz budynku

Urząd Dzielnicy Bielany

Adres inwestycji: u zbiegu ulic Jarzębskiego, Żeromskiego i Staffa (Bielany)
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Generalny Wykonawca: Eiffage Budownictwo Mitex
Biuro Projektowe: Spółka Projektowa PLAN

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została zawarta pomiędzy Inwestorem – Urzędem Dzielnicy Warszawa Bielany a projektantem – Spółką Projektową PLAN. Urząd mieści się pomiędzy ulicami: Jarzębskiego, Żeromskiego i Staffa.

O projekcie

Program użytkowy Urzędu Dzielnicy Warszawa Bielany został oparty na opracowanej w latach 1997-98 dokumentacji projektowej wyłonionej w drodze konkursu architektonicznego i opracowanych w 2005 roku wytycznych dla adaptacji budynku do nowych potrzeb Urzędu.

Koncepcja programowo-przestrzenna została zmodyfikowana względem pierwotnej wersji i przewiduje zmniejszenie projektu o część komercyjną (powierzchnię biurową-usługową) na parterze przewidzianą do wynajmu. Takie rozwiązanie umożliwi zlokalizowanie dodatkowych miejsc parkingowych w części podziemnej budynku, likwidację drugiej kondygnacji podziemnej a tym samym ograniczy koszty całej inwestycji.

Na dwóch najwyższych kondygnacjach w części łukowej usytuowano pomieszczenia przeznaczone dla Rady i Zarządu Dzielnicy. W budynku oprócz Wydziału Obsługi Mieszkańców zlokalizowanego na parterze, stworzony został zespół Sali Wielofunkcyjnej, Urząd Stanu Cywilnego oraz powierzchnia Restauracyjna. Jest również miejsce na otworzenie punktów usługowych na potrzeby interesantów tj. kwiaciarnia, kiosk, ksero i fotograf.

Należy podkreślić, iż budynek został podporządkowany wymogom funkcjonalnym, które obiekt tego typu musi spełniać. Układ komunikacyjny oparto na zasadzie niezależnych bloków funkcjonalnych, zlokalizowanych wokół wind i schodów. Niezależne trzy wejścia do budynku, pierwsze o charakterze reprezentatywnym dla interesantów, drugie dla pracowników od strony parku i trzecie do restauracji oraz Urzędu Stanu Cywilnego pozwalają na niezależne funkcjonowanie wszystkich części składowych budynku.

Główna bryła budynku o liniowej kompozycji, została rytmicznie podzielona przez powtarzające się akcenty z bloków szklanych. Elementem przestrzennym będzie tu znajdująca się w części narożnej oparta na łuku sześciokondygnacyjna forma, mająca według założenia stanowić główny wyróżnik Ratusza. Elewacja od ulicy Jarzębskiego nawiązuje natomiast do kameralnej zabudowy tej części dzielnicy poprzez swoją czterokondygnacyjność.

Charakter i funkcja budynku, wymagała użycia materiałów o wysokich walorach estetycznych i użytkowych. Tego typu materiały mają zapewnić trwałość budynku a jednocześnie podnieść prestiż tego obiektu. Zamierzony efekt głównie widoczny będzie w szczególnie eksponowanej partii wejścia głównego do budynku, poprzedzonej zadaszeniem tworzącym tzw. plac wejściowy.

Elementy dekoracyjne tj. daszki, balustrady, obłożenia słupów i obróbki blacharskie dodatkowo podkreślą prestiżowy charakter tego miejsca. Budynek dzięki takiej formie doskonale będzie tworzył spójną całość z bezpośrednim otoczeniem i charakterem dzielnicy Bielany.

Przestrzennie powiązany z Ratuszem park, tworzyć będzie wnętrze o charakterze ogólnodostępnych ciągów dla pieszych, powiązanych z otaczającą zielenią. Oprócz parku o dość geometrycznej formie, planuje się urządzenie wokół budynku zieleni dekoracyjnej. Obiekt zostanie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych poprzez rozwiązania techniczne tj. podjazdy, windy i specjalnie wytyczone miejsca parkingowe.

Urząd przyjmuje ok. 1000 interesantów dziennie, których obsługuje ok 350 pracowników biurowych.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone