Remont fundamentów w zabytkowym budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego

Remont fundamentów w zabytkowym budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego

Inwestycja zrealizowana została na terenie dzielnicy Śródmieście.

Budynek zlokalizowany przy ul. Rynek Nowego Miasta 4 wzniesiony został w 1784 r. i wpisany do rejestru zabytków w 1965 r. Kamienica to podpiwniczony, trzykondygnacyjny budynek z użytkowym poddaszem o pięcioosiowej fasadzie, z freskami wkomponowanymi między okna i piętra.

Z powodu braku skutecznej pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej, ściany piwnic ulegały stałemu zawilgoceniu. Wilgoć wchłaniana była przez nieizolowane fundamenty, a słaba wentylacja piwnic powodowała, że wilgoć nie mogła odparować. Budynek jest użytkowany przez Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2.

ZAKRES PRAC

W ramach zadania m.in.:

  • usunięto zawilgocone tynki wewnętrzne piwnic
  • wykonano izolację przeciwwilgociową pionową ścian zewnętrznych piwnic
  • wykonano izolację przeciwwilgociową poziomą ścian metodą iniekcji bezciśnieniowej
  • udrożniono przewody wentylacji grawitacyjnej
  • wymieniono okna drewniane piwnic
  • wyremontowano cokół kamienny z piaskowca
  • wykonano nowe tynki renowacyjne
  • wykonano nowe studzienki doświetlające oraz renowację ozdobnych krat je zabezpieczających

WYKONAWCA

Castellum sp. z o.o., Wrocław

TERMIN REALIZACJI

05-10.2021 r.

KOSZT INWESTYCJI

713 tys. zł