Dofinansowanie UE

 

Projekt pn. Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Nazwa projektu: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl”

Informacje dotyczące projektu:Dofinansowanie NFOŚiGW
Wartość całkowita projektu:
 3, 78 mln zł
Wkład m.st. Warszawy: 0,19 mln zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 3,21 mln zł
Wartość dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 0,38 mln zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Priorytet: V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
Działanie: 5.1.2 Ochrona gatunków ex-situ, ochrona zasobów genowych oraz budowa centrów rehabilitacji zwierząt
Okres realizacji: lata 2010 – 2013
Beneficjent: m.st. Warszawa
Instytucja Wdrażająca: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Umowa – POIS.05.11.00-00-154/09-00 z dnia 12.04.2011 r.

Adres inwestycji: Miejski Ogród Zoologiczny (Praga Północ)
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Generalny Wykonawca: AMP Spółka z o.o.
Biuro Projektowe: BUDAR
Termin zakończenia: 
sierpień 2012
Inwestycja „Ptasi Azyl” uzyskała pozwolenie na użytkowanie

Informacje źródłowe na temat POliŚ znajdują się na stronie – www.pois.gov.pl

Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl”,  to kolejna inwestycja prowadzona przez SZRM w warszawskim Miejskim Ogrodzie Zoologicznym. Programu funkcjonalno-użytkowego wykonała firma BUDAR, Generalnym Wykonawcą jest firma AMP Spółka z o.o.

O budynku

Obiekt „Ptasi Azyl”  jest budynkiem niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. W jego bezpośrednim sąsiedztwie planowana jest realizacja obiektu dla gadów CITES. Budynki będą miały formę prostopadłościanów o tej samej długości boku.

Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnego obiektu spełniającego wszelkie normy sanitarne zapewniającego opiekę nad ptakami w okresie ich kwarantanny.

Program obiektu Ptasiego Azylu obejmuje:

 •  Pomieszczenie dostarczania chorych ptaków, z wejściem z zewnątrz przez przedsionek;
 • Ambulatorium połączone ścianą składaną z salą operacyjną;
 • Pomieszczenia dla personelu, w tym pokój biurowy, pokój socjalny dla pracowników z mini aneksem kuchennym, szatnię brudną i czystą dla pracowników z prysznicem i toaletą;
 • Pomieszczenia gospodarcze, w tym zmywalnię, pralnię/suszarnię, pomieszczenia magazynowe;
 • Pomieszczenie przygotowania karmy oraz wydzielone pomieszczenie na zamrażarki na karmę;
 • Salę sekcyjną z wyjściem z budynku na zewnątrz przez przedsionek, wyposażoną w zamrażarkę do przechowywania ciał martwych ptaków;
 • 6 wolier wewnętrznych każda w tym jedna z brodzikiem przeznaczonym dla kaczek, woliery połączone przejściami z pięcioma przyległymi wolierami zewnętrznymi, każda z wolier posiada okna dachowe zapewniające dodatkowy dopływ światła słonecznego, podłogi betonowe zmywalne, impregnowane z odpowiednimi spadkami oraz odpływami w podłodze pozwalającymi na mycie podłogi wężem ogrodniczym;
 • 8 wyodrębnionych wolier zewnętrznych niepowiązanych z wolierami wewnętrznymi;
 • Ciągi komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • Wydzielone pomieszczenia techniczne, w tym kotłownia i węzeł cieplny oraz wnęka na rozdzielnię elektryczną.

Powierzchnia całkowita budynku to ok. 230 m 2. Inwestycja ma być zakończona do końca sierpnia 2012 roku.

 • Inwestycje realizowane
 • Inwestycje przygotowywane
 • Inwestycje zakończone