Przebudowa placu Piłsudskiego

pl. Piłsudskiego

Przebudowa placu Piłsudskiego

Adres inwestycji: pomiędzy grodem Saskim a ulicami Moliera, Królewską i Ossolińskich
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa (finansowanie budżet Państwa)
Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Biuro Projektowe: OCA Architekci sp. z o.o.
Wykonawca: konsorcjum „PLANETA” sp. z o.o. (lider) i Zakładem Usług Brukarskich „ADROG” spółka jawna Adam Dybcio, Eugenia Dybcio (partner),
Termin realizacji: 2012-31.10.2013

Najważniejszy plac w naszym kraju zostanie przebudowany w 2013 roku. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego znajduje się w centum Warszawy, pomiędzy grodem Saskim a ulicami Moliera, Królewską i Ossolińskich. Za placem rozpościera się Ogród Saski, a przy placu znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza. Przy grobie co godzinę odbywa się uroczysta zmiana warty, a na samym placu często odbywają się uroczystości państwowe, wojskowe i kościelne. Ten najbardziej reprezentacyjny plac dzięki przebudowie zostanie dostosowany do wymogów jakościowych i estetycznych tego typu przestrzeni publicznych.

W ramach prac całkowicie wymieniono istniejącą nawierzchnię wraz z podbudową. Płyta główna placu została wyłożona płytami granitowymi o pochodzeniu europejskim, dojazdy wyłożone zostały wysokiej jakości kostką betonową. W ramach inwestycji wykonana została także modernizacja oświetlenia, podkreślenie przebiegu Osi Saskiej na placu przy użyciu LEDowej linii świetlnej, relokalizacja masztów oraz realizacja instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych dla systemu zasilania odbiorów tymczasowych na potrzeby organizacji imprez i uroczystości na placu. Odzyskany z placu materiał obecnej nawierzchni został przekazany do Zarządu Mienia Skarbu Państwa oraz Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg Warszawa. Prace prowadzone były pod stałym nadzorem archeologicznym, który wynikał z faktu wpisu układu urbanistycznego placu oraz Osi Saskiej, a także Grobu Nieznanego Żołnierza i fragmentów reliktów zabudowy zachodniej pierzei placu do rejestru zabytków.

Zakres inwestycji obejmował:
– wymianę nawierzchni placu Piłsudskiego na płyty granitowe,
– wykonanie odwodnienia terenu placu,
– zmianę lokalizacji masztów flagowych,
– modernizację oświetlenia placu,
– montaż 6 tablic informacyjnych o Grobie Nieznanego Żołnierza,
– modernizację zieleni w ścisłym obrębie placu, nowa trawa, wrzosy w donicach w okolicy – wykonanie doprowadzenia światłowodu, kabla telefonicznego oraz kabla zasilającego do Grobu Nieznanego Żołnierza i wskazanych miejsc dla ułatwienia organizacji imprez i uroczystości na placu. Dodatkowo została wymieniona posadzka w Grobie Nieznanego Żołnierza i za Grobem.

Wykonawcą prac było konsorcjum „PLANETA” sp. z o.o. (lider) i Zakładem Usług Brukarskich „ADROG” spółka jawna Adam Dybcio, Eugenia Dybcio (partner), wybranym w trybie przetargu ograniczonego, na realizację robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Placu Piłsudskiego”. Wykonanie robót budowlanych realizowane było zgodnie z kompleksową dokumentacją projektową wykonaną przez biuro projektowe OCA Architekci sp. z o.o.

Koszt remontu ok. 2 ha nawierzchni placu wyniósł ok 13 mln zł, z czego 10,5 mln zł przekazał wojewoda mazowiecki (plac jest własnością Skarbu Państwa), resztę kosztów poniosło miasto. Remont placu przeprowadził z ramienia miasta Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone