Powązkowska - przebudowa wiaduktu nad linią kolejową

Powązkowska - przebudowa wiaduktu nad linią kolejową

Inwestycja zlokalizowana była na terenie dzielnic Wola i Żoliborz i polegała na przebudowie wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Powązkowskiej.

W czerwcu 2008 r. firma Skanska rozpoczęła wyburzanie, a następnie odbudowę całego wiaduktu. Prace przy budowie wiaduktu zakończyły się na dwa miesiące przed terminem wynikającym z umowy, tj. w październiku 2009 r. Jednak w trakcie prowadzonych prac okazało się, że konieczne jest wykonanie dalszych robót przy wodociągu. W ramach aneksu do umowy remontem został objęty dodatkowo odcinek ulicy Powązkowskiej od Tatarskiej do Piaskowej.

 

WYKONAWCA

SKANSKA

LATA REALIZACJI

2008-2010

UDOSTĘPNIENIE DO RUCHU

6.2010

KOSZT INWESTYCJI

ok. 34,4 mln zł

Projekt: Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone