Wizualizacja pomnika

Pomnik "Unity"

Pomnik „Unity” znajduje się w Parku Marszałka Rydza-Śmigłego przy ul. Rozbrat w dzielnicy Śródmieście.

Granitowa plecionka autorstwa rzeźbiarza Jerzego Kenara ma średnicę ok. 11 metrów i wysokość nieco ponad jeden metr. Rzeźba symbolizująca jedność pomiędzy społecznościami miast partnerskich Chicago i Warszawy jest darem Polonii ze Stanów Zjednoczonych dla mieszkańców Warszawy.  Wkład finansowy miasta w kwocie 454 tys. zł pokrył koszty transportu, budowy fundamentu pod rzeźbę, oświetlenia oraz zagospodarowanie terenu. Pomnik został odsłonięty w kwietniu 2013 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone