normway paints

Piwnice staromiejskie

norway paintsnorway grants

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009

Nazwa projektu: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 34,72 mln zł (8,82 mln €)
Wkład własny m.st. Warszawy: 17,12 mln zł (4,35 mln €)
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 17,60 mln zł (4,47 mln €)
Źródło dofinansowania: Norweski Mechanizm Finansowy
Program Operacyjny: Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Priorytet: 3. Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast
Okres realizacji: 10.2008 r. – 12.2011 r.
Jednostka realizująca projekt: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy/Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Numer złożonego wniosku: PL0236
Umowa – 39/Pl0236/NMF/2008 z dnia 12.12.2008 r.

Więcej informacji: www.piwnice.um.warszawa.pl

O projekcie – adaptacji piwnic staromiejskich

Prace projektowe nad projektem renowacji i adaptacji na cele kulturalne piwnic Starego Miasta Warszawy rozpoczęły się w 2006 roku, a zakończenie robót budowlanych ostatnich piwnic nastąpiło w 2012 roku. W wyniku realizacji projektu powstała ścieżka turystyczna pod nazwą Szlak Kulturalnych Piwnic Starego Miasta, która ma przybliżyć zwiedzającym historię powstawania, zniszczenia i odbudowy Starówki, a także umożliwić im poznanie jedynych, oryginalnych fragmentów historycznych murów.

Celem projektu była:

  • renowacja piwnic w obiektach przy ulicach: Boleść 2, Rynek Starego Miasta 2, Brzozowa 11/13 oraz Jezuicka 4 (łączna powierzchnia piwnic podlegająca renowacji i adaptacji wynosi 2856,27 m2);
  • adaptacja na cele kulturalne restaurowanych pomieszczeń;
  • utworzenie Centrum Interpretacji Zabytku ze stałą Wystawą Historii Odbudowy Starego Miasta oraz z Punktem Informacji Turystycznej.


Adres inwestycji: Rynek Starego Miasta 28 – 42
Inwestor: Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Generalny Wykonawca: AMP Sp. z o.o. i RENOVA Sp. z o.o.
Biuro Projektowe: „ŚPIEWAK” FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA z Ożarowa Mazowieckiego
Inwestycja zakończona

W piwnicach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy przy ul. Rynek Starego Miasta 28-42 przewidziano zwiększenie powierzchni wystawienniczych, w ramach których udostępniona zostanie ekspozycja dotycząca najstarszej historii Warszawy, od jej początków do momentu uzyskania stołeczności, szczególnie w dziedzinie archeologii. Dla najmłodszych zwiedzających w remontowanych piwnicach przewiduje się wystawę z cyklu „Legendy Warszawskie”. Planowane jest także otwarcie części poświęconej tradycjom warszawskim w dziedzinie handlu winami oraz polskimi miodami. Natomiast niewielka część ekspozycji przedstawiać będzie warszawskie piwnice winne.
Siedziba Muzeum Historycznego – zespół 11 kamienic na Rynku Starego Miasta – stanowi najbardziej reprezentacyjną północną pierzeję, zwaną Miejską, a od 1916 roku stroną Dekerta. To cenny przykład siedemnastowiecznej architektury mieszczańskiej, wartościowy tym bardziej, iż zachowało się tu najwięcej substancji zabytkowej. Wszystkie kamienice zaadoptowane na Muzeum Historyczne m.st. Warszawy odbudowano po zniszczeniach wojennych w latach 1948 – 1954. Dzieło rekonstrukcji całego zabytkowego zespołu miejskiego Starego Miasta w układzie przestrzennym z XVII – XVIII wieku nie miało dotąd precedensu w historii Europy.


Adres inwestycji: ul. Boleść 2
Inwestor: Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Generalny Wykonawca: PBM Południe S.A.
Biuro Projektowe: Pracownia Architektoniczna ARCHISTUDIO Sp. z o.o. z Warszawy
Inwestycja zakończona

Przedmiotem inwestycji była adaptacja piwnic w obiekcie SCEK „Stara Prochownia” – ul. Boleść 2, w których znajdować będą się m.in. sala ekspozycyjna, sala sceny Kazamaty, kawiarnia literacka, jak również zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie budynku polegające na przebudowie schodów terenowych, umocnieniu skarpy, budowie amfiteatru sezonowego, budowa ścieżek, chodników i pochylni terenowej.

Powierzchnie piwnic:

  • Powierzchnia użytkowa piwnic – 298,1 m 2
  • Powierzchnia pomieszczeń technicznych – 56,99 m2
  • Powierzchnia zewnętrznego tarasu amfiteatralnego. – 309,98 m2

Inwestycja została zakończona w 2012 roku.


Adres inwestycji: ul. Brzozowa 11/13
Inwestor: Centrum Interpretacji Zabytku
Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Generalny Wykonawca: Usługi dla Ludności MURARSTWO Stanisław Kawrowski
Biuro Projektowe: Pracownia Architektoniczna ARCHISTUDIO Sp. z o.o. z Warszawy
Inwestycja zakończona

W miejscu kotłowni, znajdującej się przy ulicy Brzozowej 11-13 zlokalizowane zostanie Centrum Interpretacji Zabytku. Mieścić się w nim będzie stała wystawa, prezentująca m.in. historię kształtowania się miasta średniowiecznego, obraz Starego Miasta sprzed II Wojny Światowej, stan zniszczeń powojennych, odbudowę powojenną Starego Miasta i zagadnień z nią związanych oraz problematykę wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego. W obiekcie zlokalizowane będzie również Centrum Informacji Turystycznej, które będzie miało za zadanie: eksponowanie wśród innych atrakcji Szlaku Kulturalnych Piwnic Starego Miasta


Adres inwestycji: ul. Rynek Starego Miasta 2
Inwestor: Staromiejskie Centrum Kultury
Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Generalny Wykonawca: INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.
Biuro Projektowe: Pracownia Architektoniczna ARCHISTUDIO Sp. z o.o. z Warszawy
Inwestycja zakończona

W ramach projektu renowacji poddane zostały piwnice kamienicy, w której znajduje się Staromiejskie Centrum Kultury przy Rynku Starego Miasta 2. Podstawowym założeniem adaptacji tej piwnicy jest przekształcenie kawiarni w klub literacki.


Adres inwestycji: ul. Jezuicka 4
Inwestor: Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Generalny Wykonawca: AMP Sp. z o.o. i RENOVA Sp. z o.o.
Biuro Projektowe: Pracownia Architektoniczna ARCHISTUDIO Sp. z o.o. z Warszawy
Inwestycja zakończona

Renowacją objęte zostały również piwnice Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Jezuickiej 4. Ich adaptacja na cele kulturalne miała na celu umożliwienie młodym artystom-amatorom rozwijanie talentu przy wykorzystaniu odpowiedniego warsztatu i przy pomocy odpowiednich środków technicznych. W powstałych w wyniku realizacji projektu salkach odbywają się prezentacje twórczości młodych artystów dla wszystkich zainteresowanych: twórców, mieszkańców i zwiedzających warszawską Starówkę.

Zamawiający zapłacił za wykonanie robót w obiekcie przy ul. Rynek Starego Miasta 2 kwotę niespełna 1,4 mln złotych brutto. Adaptacja piwnic przy ul. Jezuickiej 4, kosztowała wraz z wyposażeniem ponad 5,5 mln złotych.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone