Pawilon dla małp i goryli w ZOO

Słonie w warszawskim ZOO

Pawilon dla małp i goryli w ZOO

PAWILON DLA MAŁP I GORYLI

Adres inwestycji: ul. Ratuszowa 1/3 (Praga Północ)
Inwestor: 
Miasto Stołeczne Warszawa
Inwestor zastępczy: 
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Wykonawca: 
Fadbet S.A.
Biuro Projektowe: 
BeMM Architekci Sp. z o.o.

W lipcu 2006 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu na „Budowę pawilonu wraz z wybiegiem dla małp człekokształtnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”, wyłoniono firmę FADBET S.A. z Białegostoku na Wykonawcę robót. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta działający w imieniu i na rzecz m.st. Warszawy podpisał umowę na kwotę 12.920.590,47 PLN brutto.

O budynku

Przedmiotem umowy była budowa dwukondygnacyjnego pawilonu ekspozycyjno-hodowlanego dla dwóch gatunków małp człekokształtnych. Powierzchnia pawilonu obejmuje ok. 1200 m 2. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu zlokalizowane są pawilony ekspozycyjno-hodowlane ptaków, słoni i gadów oraz budynki zapleczowe.

Wykonawca zagospodarował również tereny zielone o powierzchni 7000 m 2 wokół pawilonu. Integralną bowiem częścią inwestycji są dwa wybiegi zewnętrzne, zbiornik wodny w formie fos oraz cztery punkty widokowe.

Zostały zrealizowane również elementy zagospodarowania terenu do którego należą stworzenie infrastruktury technicznej, układu komunikacji kołowej i pieszej oraz drobnych form architektonicznych. Należy nadmienić, iż obiekt jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Konstrukcja pawilonu została zaprojektowana tak, aby zapewnić zwierzętom jak najdogodniejsze warunki bytowo-hodowlane. W związku z tym na terenie wybiegów umieszczona zostanie maksymalna ilość drzew i krzewów, głównie liściastych połączonych swobodnie zwisającymi linami. Estetycznym uzupełnieniem wybiegów są kompozycje z naturalnych głazów.
  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone