Ośrodek CITES w ZOO

Inwestycja została zrealizowana na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Ratuszowej 1/3 w Warszawie.

Centrum CITES (nazwa pochodzi od skrótu angielskiego Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych) usytuowany jest w północnej części ZOO, tuż obok bramy wejściowej od strony ronda Starzyńskiego.

W ośrodku schronienie znajdują m.in. odebrane przemytnikom i osobom nielegalnie posiadającym okazy gatunków zagrożonych. Ptaki, żółwie a nawet pytony i warany mogą bezpiecznie poczekać na znalezienie nowego domu. Ogród Zoologiczny w Warszawie od kilkunastu lat służy pomocą i daje schronienie zwierzętom zatrzymywanym przez Służby Celne, Policję i Straż Miejską. Wiele zwierząt nielegalnie przewożonych przez granice jest zatrzymywanych w Porcie Lotniczym Okęcie i na przejściach granicznych ściany wschodniej. Są tu również uciekinierzy z hodowli prywatnych, znajdowani na terenie Warszawy i zwierzęta porzucone przez byłych właścicieli z terenu województw centralnych i wschodnich. Przyjmowane są także zwierzęta znajdowane w wyniku interwencji Policji w mieszkaniach osób zatrzymywanych.

W ramach projektu powstał jednokondygnacyjnym budynek z czterema wybiegami zewnętrznymi. W budynku o powierzchni około 200 m2 znalazły się pomieszczenia m.in. dla: płazów, małych jaszczurek i węży, dużych węży, żółwi, jaszczurek oraz pomieszczenia socjalno-techniczne.

WYKONAWCA

AMP Spółka z o.o.

LATA REALIZACJI

2010-2014

KOSZT INWESTYCJI

Wartość całkowita projektu: 3,40 mln zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2,88 mln zł

Wartość dofinansowania z NFOŚiGW: 0,34 mln zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone