Muzeum Warszawy – Rynek Starego Miasta

Muzeum Warszawy – Rynek Starego Miasta

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowegoeea grantsnorway grants

„Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta” wykonywana w ramach projektu.: 

„Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”

Adres inwestycji: Rynek Starego Miasta 28-42 (Śródmieście)
Inwestor: Muzeum Warszawy
Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Generalny Wykonawca: Castellum Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
Biuro Projektowe: KB – Projekty Konstrukcyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
Główny Projektant: mgr inż. arch. Jerzy Wowczak
Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 28 luty 2017 rok

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 53 775 886,00 zł
W tym roboty budowlane i prace konserwatorskie: 37 481 383,08 zł
Wartość dofinansowania: 10 019 203,00 zł
Źródło dofinansowania:

1) Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014
2) środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa

Operator Programu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego
Beneficjent: Muzeum Warszawy
Umowa – 20/2014/PL08/MF EOG z dnia 27.08.2014 r.

Informacje źródłowe na temat Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego znajdują się na stronie – http://www.eog2016.mkidn.gov.pl/

Strona internetowa Muzeum Warszawy – http://www.muzeumwarszawy.pl

Muzeum Warszawy powstało w 1936 roku jako Muzeum Dawnej Warszawy i stanowiło oddział Muzeum Narodowego. Jego siedzibą były trzy kamienice przy Rynku Starego Miasta: Baryczkowska, Kleinpoldowska i „Pod Murzynkiem” (nr 32, 34, 36). Wybuch II wojny światowej przerwał przenoszenie zbiorów do zakupionych w latach 1937-1938 kamienic staromiejskich, a zbiory już ulokowane przy Rynku Starego Miasta uległy zniszczeniu i rozproszeniu. Muzeum wznowiło działalność po wojnie w 1948 r. pod nazwą Muzeum Historyczne m.st. Warszawy. Zajęło jedenaście odbudowywanych wówczas na podstawie projektów Stanisława Żaryna staromiejskich kamienic mieszczańskich. Dziś Muzeum Warszawy prowadzi działalność wystawienniczą w obrębie siedziby głównej i licznych oddziałów. Posiada własne pracownie konserwatorskie. W muzealnym kinie organizowane są seanse filmów o tematyce warszawskiej, a w sklepie znajdującym się w obrębie muzeum są sprzedawane pamiątki varsavianistyczne.

O obiekcie

Siedziba główna Muzeum Warszawy mieści się w obrębie jedenastu kamienic, które tworzą północną pierzeję Rynku Starego Miasta, zwaną Stroną Dekerta. Pierwsza kamieniczka od strony ul. Krzywe Koło nosi nazwę Falkiewiczowskiej (nr 28), kolejne to: Kazubowska (nr 30), Baryczkowska (nr 32), Kleinpoldowska (nr 34), Pod Murzynkiem (nr 36), Talentich (Kurowskiego) (nr 38), Gagatkiewicza (nr 40) i Montelupich (Filipowska) (nr 42). Trzy kamienice o numerach 4, 6 i 8 zlokalizowane są przy ul. Nowomiejskiej.

Układ jedenastu kamienic stanowi przykład siedemnastowiecznej architektury mieszczańskiej, szczególnie wartościowy, ze względu na fakt, że północna pierzeja Rynku Starego Miasta uległa w najmniejszym stopniu zniszczeniom w II wojny światowej, a przede wszystkim w powstaniu warszawskim. Zachowały się tu piwnice oraz sienie budynków, większość fasad i niektóre wnętrza. Wszystkie wymienione wyżej kamienice zostały odbudowane po zniszczeniach wojennych w latach 1948-1954. Stanowią fragment rekonstrukcji całego zabytkowego zespołu miejskiego Starego Miasta, które zostało odbudowane w układzie przestrzennym z XVII–XVIII wieku, pod kierunkiem J. Zachwatowicza, P. Biegańskiego, M. Kuźmy i S. Żaryna. W 1980 cały zespół architektoniczny Starego Miasta został wpisany na listę Pomników Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

W Muzeum będą gromadzone i wystawiane pamiątki historyczne, związane z dziejami Warszawy. Sale ekspozycyjne zostaną zorganizowane w sposób umożliwiający niezależne zwiedzanie wystawy stałej oraz wystaw czasowych. Poza wystawami będą tam również organizowane pokazy i warsztaty, konferencje, spotkania i imprezy kulturalne. Zaplanowano także bibliotekę, czytelnię, pracownie konserwatorskie oraz archiwum. W parterze nadal funkcjonować będzie kawiarnia, sklep z pamiątkami varsavianistycznymi i muzealne kino. W projekcie duży nacisk położono na kwestię dostosowania obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz na jego udostępnienie dla osób niepełnosprawnych. Zakres zaplanowanych robót budowlanych obejmuje: roboty rozbiórkowe i demontażowe, przebudowę i modernizację pomieszczeń, wykonanie nowych ścianek działowych, nowego dźwigu osobowego, nowego szybu windowego, wykonanie pochylni i schodów o lekkiej konstrukcji, wykonanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia, wykonanie schodów zewnętrznych, roboty wykończeniowe, wymianę stolarki drzwiowej i częściowo okiennej, budowę zadaszeń dziedzińców, remont nawierzchni dziedzińców, wymianę świetlików dachowych, częściową wymianę konstrukcji dachów, remont pokrycia dachowego i ocieplenie poddaszy oraz roboty konstrukcyjne (przebicia i wzmocnienia). Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych obejmują: instalacja gniazd i oświetlenia, instalacja odbiorów technologicznych siły, instalacja zasilania urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacji, instalacja połączeń wyrównawczych, instalacja odgromowa, instalacja ochrony przepięciowej, instalacja sygnalizacji pożaru, system oddymiania, dźwiękowy i optyczny system ostrzegawczy, instalacja telewizji dozorowej, instalacja sygnalizacji włamania, system kontroli dostępu, sieć telefoniczna i komputerowa oraz nagłośnienie sali kinowej. W zakresie instalacji sanitarnych prace dotyczyły będą instalacji wod-kan, ciepłej wody i wody do celów przeciwpożarowych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego oraz instalacji wentylacji mechanicznej. Przewidziano również zainstalowanie systemu gaszenia pożaru gazem.

Projekt przewiduje również szeroki zakres prac konserwatorskich. Dotyczy to przede wszystkim remontu i konserwacji elewacji, zabezpieczenia i konserwacji stropów polichromowanych w kamienicy przy Rynku Starego Miasta nr 34, zabezpieczenia i konserwacji malowideł ściennych. Remontowi i konserwacji zostaną również poddane architektoniczne, drewniane, stalowe i kamienne elementy wykończenia wewnętrznego, w tym stolarka drzwiowa i okienna, schody, balustrady, okładziny i posadzki.

Sierpień 2016

W kamienicach przy Rynku Starego Miasta, których elewacje odzyskały już dawny urok, kontynuowane są prace budowlane: szpachlowanie i tynkowanie pionów i bruzd oraz ścian i sufitów. W pomieszczeniach w których zakończono szpachlowanie wykonywane zostały prace malarskie. Trwa montaż ścianek działowych oraz prace wykończeniowe – układanie płytek gresowych – w pomieszczeniach technicznych.  Montowane są również parkiety i  podłogi z OSB. Na dziedzińcu kamienicy 28 i 30 wykonywano nową podbudowę i sufity podwieszane oraz montaż zadaszenia nad patio kamienicy 36 i na dziedzińcu kamienicy 32. W kamienicy 30 i 42 montowane są dźwigi osobowe.

Marzec 2016

W modernizowanych kamienicach Muzeum Warszawy trwają prace konserwatorskie wewnątrz budynków. Wykonywane są prace m.in. przy gzymsach i ościeżach drzwiowych, sztukateriach i sufitach, przy stropach drewnianych oraz wewnętrznych elementach z piaskowca. W ramach robót budowlanych wykonywane są m.in.: przemurowywania bruzd i pionów instalacyjnych, zamurowywania pionów instalacji wodnych; wzmacnianie bruzd wentylacyjnych, szpachlowanie sufitów oraz montaż świetlików. Kontynuowane są również roboty w zakresie instalacji.

Wrzesień 2015

Aktualnie na terenie inwestycji trwają roboty budowlane, w ramach których: kontynuowane są prace na dachach, przy nadbudówkach i kominach, wykonywane są prace tynkarskie na elewacjach oraz nadproża otworów drzwiowych, pod szafki hydrantowe i elektryczne,  wzmocniono konstrukcję więźb dachowych i obecnie docieplane są połacie dachowe. Rozpoczęto montaż obudów gk, trwa  bruzdowanie pod instalacje elektryczne, teletechniczne  i sanitarne, układane są przewody elektryczne, wykonano trasy i przebicia pod część WLZ – ów, trwa montaż instalacji SSWiN, DSO, Picollo, SSP oraz pętli p.poż., trwają prace montażowe pionów c.o., rozpoczęto montaż pionów c.t., kanalizacyjnych, hydrantowych oraz kanałów wentylacyjnych. Na ukończeniu są prace związane z odciążaniem stropów. W ramach prac konserwatorskich: trwają prace na elewacjach, dotyczące dekoracji sgraffito, detali architektonicznych, profili ciągnionych, metaloplastyki, kontynuowane są prace przy stropach drewnianych polichromowanych, sklepieniach krzyżowych, dekoracjach sztukatorskich,  posadzkach kamiennych oraz na klatkach schodowych. Zakończono demontaż parkietów, trwa demontaż ślepych podłóg, zakończono usuwanie starych powłok malarskich w pomieszczeniach i rozpoczęto wykonywanie tych prac na klatkach schodowych.

Czerwiec 2015

Od kwietnia do końca maja 2015 r. wykonano następujący zakres prac:

 • Ustawiono rusztowania wokół elewacji oraz na dachach obiektów.
 • Kontynuowano roboty rozbiórkowe i demontażowe.
 • Zabezpieczono istniejące elementy, które będą poddawane konserwacji (podłogi, stopnie schodów, ościeża i drzwi, okna).
 • Przystąpiono do badań konserwatorskich na elewacjach.
 • Rozpoczęto i zakończono część badań stratygraficznych wewnątrz oraz na elewacjach (elewacje, sklepienia i stropy).
 • Trwają roboty związane z odciążaniem i wzmacnianie stropów oraz wykonaniem nowych schodów.
 • Rozpoczęto i kontynuowane są roboty branżowe: elektryczne, sanitarne i teletechniczne (trasowanie, bruzdowanie).
 • Trwają prace konserwatorskie sufitów drewnianych niepolichormowanych.
 • Wykonywane są prace konserwatorskie elementów kamiennych na elewacjach.
 • Przystąpiono do prac konserwatorskich przy stropach drewnianych polichromowanych.


Marzec 2015

Na Rynku Starego Miasta ruszyły już prace w ramach inwestycji „Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta”.
Na dzień 27 marca 2015 r. ogrodzono teren inwestycji, postawiono rusztowanie oraz wykonano:

 • część robót rozbiórkowych wewnątrz (w tym m.in.: część ścian działowych parkiety i podłogi w kamienicach nr 28 i 30, posadzki w kamienicy nr 30) oraz na zewnątrz budynku (elementy żelbetowe schodów zewnętrznych.
 • zabezpieczono zabytkowe, wewnętrzne elementy budynku oraz podłogi
 • zdemontowano część foteli w sali kinowej,
 • zabezpieczono podłogi,
 • wykonano mikropalowanie pod zadaszenie na dziedzińcu kamienicy nr 32
 • Inwestycje realizowane
 • Inwestycje przygotowywane
 • Inwestycje zakończone