Muzeum Warszawskiej Pragi

Muzeum Warszawskiej Pragi, będące oddziałem Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, mieści się przy ul. Targowej 50/52 w dzielnicy Praga-Północ. Kompleks budynków jest wpisany do rejestru zabytków.

Muzeum tworzą trzy kamienice wraz z oficyną w podwórzu oraz nowo powstały budynek na dziedzińcu. Kamienica od strony Bazaru Różyckiego to dom Rothblitha, wzniesiony około 1819 r. Obok znajduje się kamienica Sokołowskiego, ukończona w 1873 r. Budynek w północnym narożniku, to kamienica Rothblitha wybudowana w latach 1829-1830. W stojącej na podwórzu oficynie znajdują się dwie sale żydowskiego domu modlitwy z zachowanymi polichromiami.

Kompleks budynków przy ul. Targowej 50/52 należy do najstarszych domów murowanych na Pradze. Renowacja zespołu zabytkowego obejmowała przywrócenie elewacjom cech budowli XIX-wiecznych, wyeksponowanie drewnianej galerii, zachowanie charakteru podwórka oraz elementów oryginalnych we wnętrzach, jak np. polichromie w oficynie. W obiektach przy ul. Targowej znajdował się dawny żydowski dom modlitwy, na ścianach sal modlitw zachowały się fragmenty malowideł przedstawiające Żydów modlących się pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie i Grób Racheli w Betlejem. Sale modlitewni wraz z zachowanymi polichromiami są zabytkiem unikatowym w skali Warszawy i województwa mazowieckiego.

Adaptacja zespołu obiektów przy ul. Targowej 50/52 na funkcje kulturalne zabytkowego wpisuje się w podjęte przez miasto działania rewitalizacyjne.

PROJEKTANT

Pas Projekt - Sławomir Golenko

WYKONAWCA

Mostostal Warszawa SA

LATA REALIZACJI

2007-2014

KOSZT CAŁKOWITY

38 mln zł w tym dofinansowanie z funduszy UE 12 mln zł

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone