Muzeum Ordynariatu Wojska Polowego

Wnętrze Muzeum

Muzeum Ordynariatu Wojska Polowego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Nazwa projektu: Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego – Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 10,9 mln zł
Wkład m.st. Warszawy: 4,1 mln zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 6,8 mln zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet: VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji
Działanie: 6.1 Kultura
Okres realizacji: lata 2008  – 2011
Beneficjent:  Miasto Stołeczne Warszawa

Adres inwestycji: ul. Długa 13/15 (Śródmieście)
Inwestor: 
Miasto Stołeczne Warszawa
Inwestor zastępczy: 
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Generalny Wykonawca: 
AMP Sp. z o.o.
Biuro Projektowe: 
Wojciech Obtułowicz
Aranżacja i scenariusz wystawy: 
firma „Kłaput Project”, Jacek Macyszyn
Inwestycja zakończona

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Muzeum Ordynariatu Wojska Polowego bezpośrednio połączone z przestrzenią Katedry Polowej WP, to nowoczesna placówka. Odpowiada wymogom współczesnego muzealnictwa oraz oczekiwaniom przyszłych gości Muzeum, przede wszystkim młodzieży. Autorem koncepcji adaptacji podziemi Katedry Polowej do potrzeb nowoczesnej placówki muzealnej jest Wojciech Obtułowicz. Koncepcje scenariusza opracował Jacek Macyszyn. Projekt plastyczny ekspozycji wykonała firma „Kłaput Project”.

Świątynia ta w krajobrazie Warszawy odgrywała i odgrywa obecnie znaczącą rolę. W tym miejscu upamiętniane są ważne wydarzenia z historii polskiej wojskowości i martyrologii wojennej, tu przez lata gromadzone były pamiątki związane z kapelanami wojskowymi i wybitnymi postaciami związanymi z polskim Kościołem. Podczas II Wojny Światowej i Powstania Warszawskiego to właśnie Katedra Polowa WP odegrała znamienną rolę w dziejach Starego Miasta i ul. Długiej, przy której, zaledwie kilka metrów od kościoła mieścił się spacyfikowany przez Niemców szpital powstańczy.

Zadaniem Muzeum jest przedstawienie historii i roli, jaka odgrywają kapłani w dziejach oręża polskiego. Wystawa opowiada dzieje kapelanów wojskowych od początku ich działalności do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej. Zwiedzający w podziemiach katedry mogą obejrzeć filmy dokumentalne i fabularne, wysłuchać opowieści i wspomnień, przeczytać opisy na Ipodach. Na wystawie znajduje się również oryginalnych eksponatów, które zostały umieszczone w specjalnych oszklonych gablotach. W zbiorach przeważają: ołtarze polowe, różańce wykonane przez żołnierzy, fotografie, odznaczenia, ornaty, mundury.

Wystawie towarzyszy dźwięk i oświetlenie punktowe. Ekspozycja zaaranżowana została na powierzchni ok. 250 mkw. Amfiladowo połączone ze sobą piwnice odpowiadają wymogom współczesnego muzealnictwa. Komfortowe warunki przechowywania zbiorów zapewnia instalacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do obsługi turystów zagranicznych.

Muzeum Ordynariatu Polowego składa się z trzech stref funkcjonalnych:

  • wejścia w rejonie parteru z prawego przedsionka bocznego Katedry,
  • strefy szatniowo-sanitarnej w piwnicy z toaletą dla niepełnosprawnych,
  • ekspozycji stanowiącej jedno pomieszczenie złożone z układu łączonych otwartymi przejściami komnat.

Właściwe warunki przechowywania zbiorów zapewnione zostaną dzięki instalacji systemu wentylacyjno – klimatyzacyjnego z wysokim reżimem czystości, temperatury i wilgotności.

Nowopowstała instytucja kultury wzbogaca ofertę kulturalną Warszawy i całego regionu. Ze względu na swój wyjątkowy charakter jest dodatkowym punktem programu dla wycieczek i turystów indywidualnych.

Projekt pomyślnie przeszedł etap oceny formalnej i merytorycznej i uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23.02 2010 roku znalazł się na liście projektów, które otrzymają dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone