Modernizacja zabytkowego budynku - Pałacyk Konopackiego

Pałacyk Konopackiego - widok z ulicy

Modernizacja zabytkowego budynku - Pałacyk Konopackiego

Inwestycja zrealizowana została na terenie dzielnicy Praga-Północ i polegała na modernizacji i rewitalizacji zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyku Konopackiego.

Dom Ksawerego Konopackiego nazywany również „Pałacykiem Konopackiego” to budynek podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi, o kubaturze 5461 m³ usytuowany u zbiegu ulic Strzeleckiej i Środkowej. Został wzniesiony w latach 1861-1866, wg projektu nieznanego architekta dla właściciela i założyciela dzielnicy Ksawerego Konopackiego. Bryłę stanowi część główna równoległa do ul. Środkowej oraz dwa skrzydła boczne.

W 1881 r. dom stał się własnością emerytowanego Rosjanina – generała księcia Agafona Wachwachowa, do którego należała wówczas duża część terenu w kwartale ulic Środkowej, Strzeleckiej, Kowelskiej i Kowieńskiej. W kolejnych latach pałacyk przeszedł w ręce spółki żydowskich przedsiębiorców, Endelmana i Papiernego. W 1924 roku cała nieruchomość pomiędzy ulicami: Środkową i Kowelską została zakupiona przez miasto, które przeznaczyło teren wraz z budynkiem na cele oświatowe. I tak w kolejnych latach Pałacyk gościł w swoich progach przedszkole, a na dalszych terenach działki wybudowana została szkoła.

Z powodu złego stanu technicznego, przez kilkadziesiąt lat budynek nie był użytkowany. Aby przywrócić mu dawną świetność przeprowadzono pod nadzorem konserwatora zabytków kompleksowe prace modernizacyjne na zewnątrz i wewnątrz budynku.

Od 2005 roku budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-416.

ZAKRES PRAC

 • podbijanie fundamentów
 • wykonanie nowej sali wielofunkcyjnej
 • wymiana części stropów i nadproży
 • wzmocnienie więźby dachowej
 • montaż stolarki okiennej i drzwiowej
 • wykonanie nowych żelbetowych klatek schodowych
 • montaż dźwigu osobowego
 • pokrycie dachu blachą wraz z obróbkami
 • wykonanie elewacji
 • wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych
 • wykonanie prac instalacyjnych branży sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej
 • zagospodarowanie terenu w tym: wykonanie chodników, ogrodzenia, zieleni, małej architektury, montażu wiaty śmietnikowej oraz stojaków na rowery.

Inwestycja była jednym z flagowych przedsięwzięć zaplanowanych w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r.

Pałacyk otrzymał także 6 mln zł dofinansowania ze środków UE i budżetu państwa w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Nowym gospodarzem obiektu jest Dom Kultury „Praga”.

WYKONAWCA

Budimpol Sp. z o.o.

TERMIN REALIZACJI

2016 - 2021

Projekt pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.

Tytuł projektu: "Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi"

Wartość projektu: 13 803 767,06 zł

Wkład m.st. Warszawy: 8 803 767,82 zł

Wartość dofinansowania: 4 999 999,24 zł

 

 

 • Inwestycje realizowane
 • Inwestycje przygotowywane
 • Inwestycje zakończone