Modernizacja Teatru Syrena

Teatr Syrena - wejście główne

Modernizacja Teatru Syrena

Adres inwestycji: ul. Litewska 3 (Śródmieście)
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Generalny Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.
Biuro Projektowe: biuro projektowe PRO ART – A. Rostkowska

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta działający w imieniu i na rzecz m.st. Warszawy, prowadził w latach 2000-2001, nadzór nad rozbudową i modernizacją teatru „Syrena”. Generalnym wykonawcą prac, była firma Mostostal Warszawa S.A., natomiast projekt opracowało biuro projektowe PRO ART – A. Rostkowska. Całe przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez m.st. Warszawa. Przeprowadzona modernizacja, miała na celu poprawę warunków technicznych, umożliwiających prawidłową pracę teatru oraz znacznie polepszyć warunki dla widzów.

Budynek bez zmian powierzchni zabudowy, został gruntownie przeprojektowany. Zmieniono profil widowni, co zdecydowanie poprawiło widoczność. Pod widownią znalazły miejsce: obszerna szatnia, bufet dla widzów oraz aktorów. Kosztem widowni została powiększona scena. Jednocześnie podniesiono budynek o 5 metrów, co pozwoliło na zainstalowanie górnej mechanizacji sceny z napędem elektrycznym sterowanym komputerowo.

Nowa podłoga i proscenium, umożliwiło zastosowanie zapadni punktowych. Wybudowano nowy portal sceny oraz utworzono kanał dla orkiestry. Ponadto, we wszystkich pomieszczeniach dla widzów zainstalowano wentylację mechaniczną co znacznie podniosło komfort użytkowy. Modernizacją objęto także zaplecze sceniczne tj. magazyn, dwie sale prób, maszynownię oraz garderoby.

Podsumowując w wyniku przeprowadzonych prac w zakresie rozbudowy i modernizacji, osiągnięto wysoki standard użytkowy i estetyczny, dzięki któremu Teatr „Syrena”, stał się jedną z najnowocześniejszych scen warszawskich. W chwili obecnej przybywający widzowie już od wejścia poprzez efektowne: hall, fover i salę widowni, mogą podziwiać przedstawienia obsłużone nowoczesną technologią teatralną.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone