Jana Pawła II - budowa drogi rowerowej

Jana Pawła II - budowa drogi rowerowej

Inwestycja zrealizowana została w dzielnicy Śródmieście po zachodniej stronie al. Jana Pawła II na odcinku pomiędzy rondem ONZ a al. "Solidarności". Prace polegały na budowie drogi rowerowej oraz remoncie fragmentu chodnika dla pieszych.

Szerokość drogi na odcinkach dwukierunkowych wynosi 2,5 m, na odcinkach jednokierunkowych 1,5 m. Dzięki inwestycji powstał ciąg rowerowy przebiegający wzdłuż ul. Prostej i al. Jana Pawła II.

WYKONAWCA

Delta SA

 

KOSZT ROBÓT BUDOWLANYCH

840 tys. zł

 

ZAKOŃCZENIE BUDOWY

wrzesień 2016 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone