Słonie w warszawskim ZOO

Inwestycje w ZOO

PAWILON DLA MAŁP I GORYLI

Adres inwestycji: ul. Ratuszowa 1/3 (Praga Północ)
Inwestor: 
Miasto Stołeczne Warszawa
Inwestor zastępczy: 
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Wykonawca: 
Fadbet S.A.
Biuro Projektowe: 
BeMM Architekci Sp. z o.o.

W lipcu 2006 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu na „Budowę pawilonu wraz z wybiegiem dla małp człekokształtnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”, wyłoniono firmę FADBET S.A. z Białegostoku na Wykonawcę robót. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta działający w imieniu i na rzecz m.st. Warszawy podpisał umowę na kwotę 12.920.590,47 PLN brutto.

O budynku

Przedmiotem umowy była budowa dwukondygnacyjnego pawilonu ekspozycyjno-hodowlanego dla dwóch gatunków małp człekokształtnych. Powierzchnia pawilonu obejmuje ok. 1200 m 2. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu zlokalizowane są pawilony ekspozycyjno-hodowlane ptaków, słoni i gadów oraz budynki zapleczowe.

Wykonawca zagospodarował również tereny zielone o powierzchni 7000 m 2 wokół pawilonu. Integralną bowiem częścią inwestycji są dwa wybiegi zewnętrzne, zbiornik wodny w formie fos oraz cztery punkty widokowe.

Zostały zrealizowane również elementy zagospodarowania terenu do którego należą stworzenie infrastruktury technicznej, układu komunikacji kołowej i pieszej oraz drobnych form architektonicznych. Należy nadmienić, iż obiekt jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Konstrukcja pawilonu została zaprojektowana tak, aby zapewnić zwierzętom jak najdogodniejsze warunki bytowo-hodowlane. W związku z tym na terenie wybiegów umieszczona zostanie maksymalna ilość drzew i krzewów, głównie liściastych połączonych swobodnie zwisającymi linami. Estetycznym uzupełnieniem wybiegów są kompozycje z naturalnych głazów.


PAWILON DLA HIPOPOTAMÓW I REKINÓW

Adres inwestycji: ul. Ratuszowa 1/3 (Praga Północ)
Inwestor: 
Miasto Stołeczne Warszawa
Inwestor zastępczy: 
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Wykonawca: 
AMP Sp. z o.o.
Biuro Projektowe: 
CAD Sp. z o.o.

Fragment terenu, na którym mieści się pawilon dla hipopotamów i rekinów znajduje się w północnej części Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, przylegającego bezpośrednio do alei głównej łączącej wjazdy na teren Ogrodu Zoologicznego w bezpośrednim sąsiedztwie wybiegu dla lwów.

Nowy obiekt ma służyć do hodowli i ekspozycji dorosłych hipopotamów nilowych z możliwością odchowu młodych oraz do hodowli i ekspozycji dużych drapieżnych ryb morskich. Obiekt ten zastąpił istniejącą – niespełniającą współczesnych warunków hodowlanych i ekspozycyjnych hipopotamiarnię.

Część budynku przeznaczona dla zwierząt składa się z przestrzeni ekspozycyjnej, stanowiącej miejsce pobytu dziennego zwierząt i części zagrodowej – ukrytej przed publicznością. W części zagrodowej każde zwierzę ma odrębną zagrodę – sypialnię. W części ekspozycyjnej umieszczony jest basen i plaża, otoczone niedostępną dla zwierząt naturalną zielenią tropikalną.

Założeniem autorskim było stworzenie budynku wtapiającego się w otoczenie, nieaspirującego do jego zdominowania. Budynek łączy w sobie dwie ekspozycje i stosunkowo znaczących rozmiarów zaplecze techniczne.


PAWILON DLA SŁONI

Obiekt hodowlano-ekspozycyjny dla słoni do złudzenia przypomina cyrkowe namioty. Składa się z trzech zasadniczych brył przykrytych przeszkloną kopułą. Dwukondygnacyjny pawilon recepcyjny, hale ekspozycyjne i zaplecze gospodarczo-hodowlane ze względu na specyfikę użytkowników tzn. 4 słonie, musi spełniać określone warunki.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Ściany i fundamenty hali ekspozycyjnej oraz zaplecze gospodarcze są żelbetowe. Kopułę przykryto wiązarami z drewna klejonego i przeszkleniem z czterokomorowego lexanu. Pawilon recepcyjny wybudowano z cegły ceramicznej.

Inwestycję sfinansowało m.st. Warszawa a Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta pełnił rolę Inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji.


WEJŚCIE GŁÓWNE DO ZOO

Adres inwestycji: ul. Ratuszowa 1/3 (Praga Północ)
Inwestor: 
Miasto Stołeczne Warszawa
Inwestor zastępczy: 
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Wykonawca: 
AMP Sp. z o.o.