Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy pl. Trzech Krzyży 4/6

Pomnik ks. Jakuba Falkowskiego - założyciela Instytutu Głuchoniemych

Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy pl. Trzech Krzyży 4/6

Inwestycja zlokalizowana w dzielnicy Śródmieście polegała na modernizacji obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy pl. Trzech Krzyży 4/6

Teren inwestycji położony jest przy pl. Trzech Krzyży w ścisłym centrum miasta, w kwartale ograniczonym ulicami: pl. Trzech Krzyży, Książęcą, Parkiem Rydza Śmigłego na skarpie. Na terenie działki znajdują się cztery podstawowe budynki „A,B,C,D“, stanowiące jeden obiekt Instytutu Głuchoniemych oraz budynki biurowo – magazynowe znajdujące się w jej południowej części. Teren jest zabudowany budynkami Instytutu oraz zagospodarowany zielenią wysoką i niską oraz skwerem z fontanną. Na terenie Instytutu znajduje się również parking i drogi wewnętrzne.

Instytut Głuchoniemych jest najstarszą w Polsce placówką szkolno-wychowawczą dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu. Budynek Instytutu powstał na początku XIX w. W czasie II Wojny Światowej został całkowicie zniszczony i po 1945 r. odbudowany. Obiekt Instytutu jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków m.st. Warszawy pod numerem A- 587/1, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1 lipca 1965 r. Ponadto obiekt znajduje się w obrębie układu urbanistycznego placu Trzech Krzyży wpisanego do rejestru zabytków.

ZAKRES PRAC

Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy etapy:

Etap I

Modernizacja pomieszczeń budynku „D” Instytutu Głuchoniemych

Wykonanie zleconych w pierwszym etapie robót mało zapewnić dostosowanie obiektu do współcześnie obowiązujących standardów i wymogów technicznych oraz dostępność dla osób niepełnosprawnych, z zachowaniem walorów historycznych

W szczególności były to prace:

 1. rozbiórkowe i demontażowe,
 2. pionowe i poziome izolacje wewnętrzne z żywic ścian piwnic,
 3. roboty ogólnobudowlane,
 4. wykonanie instalacji  wodno – kanalizacyjnych,
 5. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
 6. wykonanie  instalacji  elektrycznych,
 7. wykonanie instalacji teletechnicznych.

Etap II

Remont pomieszczenia auli Instytutu Głuchoniemych

W ramach prac wykonano:

 1. prace rozbiórkowe i demontażowe,
 2. roboty ogólnobudowlane,
 3. roboty przygotowawcze do renowacji m.in. badania warstw kolorystycznych i roboty renowacyjne ścian, sufitów i słupów,
 4. wzmacnianie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej,
 5. wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,
 6. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
 7. wykonanie instalacji elektrycznych,
 8. wykonanie instalacji SAP.

Etap III

Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych w budynku „A,B,C,D“. Prace związane przede wszystkim z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych zewnętrznych i wewnętrznych, strefy cokołowej i posadzek budynku głównego oraz jego lewego i prawego skrzydła.

 • Ponadto wykonano w sposób kompleksowy budowę nowych murków oporowych i studzienek doświetlających z zachowaniem ich wcześniejszego zabytkowego charakteru, renowację odpływów wody opadowej studzienek i konieczne dla tego typu elementów małej architektury zabezpieczające kraty poziome i balustrady.
 • Wymieniono piaskowiec murków schodów wejściowych jak i wyremontowano wykonane z granitu same schody wejściowe do wszystkich budynków.
 • Przejazd bramowy nad piwnicami budynku głównego do zabytkowej części ogrodowej Instytutu Głuchoniemych również został poddany całkowitemu remontowi.
 • Wykonano poszerzenie klatki schodowej wraz z nowym biegiem schodów łączących część szkolną budynku z częścią stołówkowo-kuchenną znajdującą się w piwnicach budynku głównego.
 • Dokonano kompleksowego remontu zabytkowych pomieszczeń piwnicznych skrzydła lewego i prawego budynku w tym wyeliminowanie problemów wentylacji przedmiotowych pomieszczeń by umożliwić i zwiększyć ich przyszłe walory użytkowe.
 • Wykonano wymianę zarówno stolarki okiennej jak i drzwiowej by lepiej wyeksponować zabytkową elewację i poprawić komunikację we wnętrzu budynku.

WYKONAWCA

I i II Etap – P.P.H.U. RO. SA-BUD S.A

III Etap – Terbud Izolacje Budowlane Sp. z o.o., Sp. komandytowa
Biuro Projektowe: 
Czwarty Wymiar S.C. Biuro Projektowe Architektoniczne z Warszawy

Termin zakończenia modernizacji
2014 rok

 • Inwestycje realizowane
 • Inwestycje przygotowywane
 • Inwestycje zakończone