Fort Sokolnickiego - brama

Fort Sokolnickiego

Adres inwestycji: ul. Czarnieckiego 51 (Żoliborz)
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Generalny Wykonawca: PBM Południe S.A.
Biuro Projektowe: Barysz Point Line
Inwestycja: 
zakończona

Rozbudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury to inwestycja zlokalizowana na terenie parku Żeromskiego, realizowana przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.Władze Miasta, Dzielnicy Żoliborz oraz mieszkańcy zgodnie potwierdziły potrzebę powołania do życia organizacji o profilu kulturalnym. Stąd też pomysł stworzenia placówki, która zapewni dostęp zainteresowanym do wielu dziedzin sztuki. Docelowo fort ma pomieścić instytucję kultury pod nazwą „Centrum Sztuki – Fort Sokolnickiego” przeznaczoną do realizacji celów związanych z kulturą i sztuką na potrzeby mieszkańców Warszawy. Poszczególne pomieszczenia będą wynajmowane indywidualnym twórcom lub organizatorom, którzy zajmą się działalnością artystyczną.

Podpisanie umowy na projekt
Projekt budowlany Fortu wykonało biuro projektowe Barysz Point Line z siedzibą w Tychach.

Podpisanie umowy z Wykonawcą
Wykonawcą rewitalizacji Fortu Sokolnickiego jest firma PBM Południe.

O budynku

Fort Sokolnickiego ma być budynkiem modułowym, podporządkowanym różnym formom działalności artystycznej. Fort jest budynkiem parterowym podpiwniczonym. W projekcie przebudowy uzgodnionym i zaakceptowanym przez użytkownika (Urząd Dzielnicy Żoliborz), przewiduje się wykonanie lekkiego przekrycia wewnętrznego dziedzińca. Konstrukcja przekrycia ma być wykonana z drewna klejonego, oparta powyżej poziomu gzymsu wieńczącego ścianę zewnętrzną od strony dziedzińca. Jedyną ingerencją w istniejącą konstrukcję jest wykonanie dwóch przebić w wewnętrznych murach w celu powiększenia przestrzeni dla sali teatralnej i koncertowej.

Teren wokół budynku Fortu jest uporządkowany i nie przewiduje się ingerencji w zagospodarowanie parku. Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi (Stołecznego Konserwatora Zabytków), projektuje się częściowe odsłonięcie dawnej fosy wraz z przelotnią i kaponierą na głównej osi budynku i wykonanie w tym miejscu zewnętrznej sceny z widownią amfiteatralną oraz plenerowej galerii rzeźby.

Układ funkcjonalno – przestrzenny Fortu przedstawia poniższy podział.

Podział przyziemia na następujące części:

 • strefa wejścia głównego z częściowo przykrytym dziedzińcem,
 • część teatralna z salą i kawiarnią,
 • część muzyczna z salą koncertową i kawiarnią,
 • sanitariaty ogólnodostępne,
 • moduł wielofunkcyjny.

Podział podziemia na następujące części:

 • część dla muzyków,
 • część dla plastyków,
 • strefa wejścia,
 • amfiteatralna widownia zewnętrzna,
 • amfiteatralna galeria plenerowa.

Adaptacja budynków prochowni:

 • w budynkach prochowni przewiduje się lokalizację lokali użytkowych, każdy o pow. 100 m2,
 • zgodnie z wytycznymi Urzędu Dzielnicy Żoliborz, prochownia południowa ma spełniać funkcję zaplecza teatralnego dla przedstawień plenerowych, natomiast w prochowni północnej lokalizuje się ekspozycje plastyczne.

Finansowanie

Uchwałą Rady Warszawy, Miasto na całą inwestycję przeznaczyło kwotę 18 606 000,00 PLN brutto. Obejmuje ona wykonanie ekspertyz, przygotowanie inwestycji, opracowanie pełnej dokumentacji i realizację robót.

Rys historyczny

Fort Sokolnickiego jest militarną budowlą o dość złożonej strukturze i bogatej historii. Wzniesiony został w latach 1848 – 1851 w miejscu rogatki marymonckiej, przed czwartym bastionem Cytadeli, jako baszta obronna z włazami ziemnymi i ukrytymi w nich urządzeniami – jako „Luneta Sergiej”. Cały zespół został gruntownie przebudowany w latach 1928 – 1932.Fort, wraz z otaczającym go parkiem odtąd miał służyć społeczności lokalnej dzielnicy Żoliborz.

Fort w czasie działań wojennych 1939 r. nie ucierpiał, zaś w czasie Powstania Warszawskiego znajdował się w nim szpital polowy. W okresie międzywojennym użytkowany był przez Wojsko Polskie.

W końcu lat 80-tych, Wojsko Polskie rozpoczęło proces opuszczania fortu, natomiast władze samorządowe rozpoczęły starania o jego przejęcie. Ostatecznie po 1997 r. fort został przekazany Agencji Mienia Wojskowego, która wystawiła go na sprzedaż.

 • Inwestycje realizowane
 • Inwestycje przygotowywane
 • Inwestycje zakończone