Estakady bielańskie - remont generalny

Estakady bielańskie - remont generalny

Inwestycja zlokalizowana była na terenie dzielnicy Bielany. Estakady bielańskie to dwa równoległe obiekty o długości 819 i 814 m. Powstały w latach 70-tych i po trzydziestu latach nadawały się już tylko do rozbiórki - zła jakość wykonania spowodowała ich szybką degradację.

Prace na estakadach wykonawca rozpoczął w styczniu 2007 r. Do budowy zużyto 4000 ton stali konstrukcyjnej, 2000 ton stali zbrojeniowej i 10 000 m3 betonu.

Na estakadzie zachodniej zamontowane zostały ekrany akustyczne, zabezpieczające przed hałasem rejon Lasu Bielańskiego. Na każdej z dwóch estakad wyznaczono po trzy pasy ruchu.

 

WYKONAWCA

SKANSKA

LATA REALIZACJI

2007-2009

UDOSTĘPNIENIE DO RUCHU

10.2008

KOSZT INWESTYCJI

ok. 110,9 mln zł

 

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone