Drewny - likwidacja zwężenia na drodze wojewódzkiej nr 724

Drewny - likwidacja zwężenia na drodze wojewódzkiej nr 724

Inwestycja polegała na poszerzeniu ul. Łukasza Drewny położonej w dzielnicy Wilanów, stanowiącej fragment drogi wojewódzkiej 724, prowadzącej do Konstancina i Góry Kalwarii.

ZAKRES PRAC

W ramach zadania dobudowana została druga jezdnia o dwóch pasach ruchu, co pozwoliło na wyeliminowanie zwężenia na drodze do Powsina, Konstancina i Góry Kalwarii.

W opracowywanym projekcie przyjęto parametry techniczne dla ulicy klasy głównej G:

  • prędkość projektową 50 km/godz. na terenie zabudowanym (70 km/godz poza tym terenem). 
  • szerokości pasa ruchu 3,00 – 3,50 m
  • szerokość ciągu pieszo-rowerowego 3,0 m
  • nośność do 100 kN/oś
  • pobocze szerokości 1,5 m
  • pas dzielący szerokości 5,6-8,9 m

Prace objęły również budowę odwodnienia jezdni i oświetlenia ulicznego.

WYKONAWCA

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

LATA REALIZACJI

08.2011 - 09.2011

UDOSTĘPNIENIE DO RUCHU

09.2011

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone