Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

Inwestycja została zrealizowana na terenie dzielnicy Śródmieście i objęła przebudowę części budynku przy ulicy Starej 4 na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

Obiekt o kształcie prostokąta oddano do użytkowania w latach 60-tych XX w. z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Wykonany został w technologii tradycyjnej o ścianach murowanych, dachu płaskim niewentylowanym. Budynek tworzą dwie kondygnacje nadziemne i jedna podziemna (piwnica). Po adaptacji w budynku Centrum powstały pomieszczenia biurowe, pomieszczenia techniczne i sanitarne, sale szkoleniowe, pomieszczenie warsztatów edukacyjnych, sala konferencyjna oraz archiwum. W salach warsztatowych mają odbywać się zajęcia szkoleniowe z częścią pokazową dla dorosłych oraz prezentacje multimedialne. Nastąpiła także zmiana sposobu użytkowania budynku z mieszkalnego na biurowy.

Na nowo zagospodarowany został także teren wokół obiektu. Posadzono drzewa, krzewy, pnącza i trawy. Wymienione zostało ogrodzenie i furtka oraz ustawiono ławki. Obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rodzinna Warszawa

W roku 1928 zostało utworzone pierwsze Ognisko Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy, którego dyrektorem był Kazimierz Lisiecki ,,Dziadek”, uznany za pioniera pedagogiki opiekuńczej i twórcę nowego nurtu w systemie opiekuńczym w Polsce. Wprowadził on nową formę pracy wychowawczej, tzw. Ognisko. Główną ideą Lisieckiego było wychowanie swoich podopiecznych na sprawiedliwych, pracowitych, uczciwych i nastawionych prospołecznie ludzi. 1 lipca 2015 roku zostało powołane Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, jako nowa jednostka na bazie dotychczasowej organizacji – Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. Ogniska zgodnie z tradycją, jako placówki wsparcia dziennego, wspomagają młodych warszawiaków w rozwoju i odkrywaniu ich potencjału.

W skład Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wchodzą:

• Zespół Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”;

• Centrum Socjoterapii;

• Centra Inicjatyw Lokalnych;

• Warszawska Strefa Rodziny

 

WYKONAWCA

„ARCUS TECHNOLOGIE” spółka z o.o.

LATA REALIZACJI

2018 - 2019

 

 

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone