Budynek przy al. Reymonta 16

Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych al. Reymonta 16

Budynek przy al. Reymonta 16

I. Informacje o Inwestycji

Zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych al. Reymonta 16".

Adres Inwestycji: Al. Reymonta 16, dz. Nr 1 z obrębu 70511, Warszawa – Bielany

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Wykonawca robót: ARBUD Sp. z o.o., Sp. k. z Radomia

Dokumentacja projektowa i przetargowa: MM SECURE DESIGN Maciej Maciąga

Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

II. Przebieg realizacji

Grudzień 2016

  • 30 listopada 2016 roku zgłoszono zakończenie prac budowlanych wpisem do dziennika budowy.

Sierpień 2016

  • 25 lipca 2016 roku rozpoczęto roboty budowlane.
  • 21 lipca 2016 roku SZRM podpisał umowę z firmą ARBUD Sp. z o.o., Sp. k. na wykonanie robót budowlanych.
  • 14 marca 2016 roku została wydana Decyzja nr 21/2016 zatwierdzająca projekt budowlany oraz udzielono pozwolenia na budowę.
  • 20 kwietnia 2015 roku SZRM podpisał umowę z Panem Maciejem Maciąga MM SECURE DESIGN na wykonanie dokumentacji projektowej i  przetargowej.

III. Zakres prac budowlanych

Roboty budowlane obejmie:
– wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
– wykonanie zadaszenia schodów zewnętrznych (w części ,,C” budynku),
– przebudowa podestu i schodów oraz studzienek podokiennych w części ,,C” budynku,
– montaż 103 szt. skrzynek lęgowych na elewacji budynku.

IV. Opis obiektu

Przedmiotowy obiekt jest kompleksem przylegających do siebie budynków o przeznaczeniu oświatowym, wybudowanym w latach 60 XX wieku. Od północy sąsiaduje z boiskiem szkolnym, od wschodu z placem zieleni i pobliskimi blokami mieszkalnymi. Część budynku jest jednokondygnacyjna, część dwukondygnacyjna, budynek bursy – trzykondygnacyjny. Obiekt jest częściowo podpiwniczony. Obecnie w budynku mieści się Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w którego skład wchodzą Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 4 (Gimnazjum Nr 154 z internatem, CXLI Liceum Ogólnokształcące), Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny (dla nauczycieli, rodziców oraz młodzieży) oraz Bursa Szkolna nr 8.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone