Budowa boisk przy ul. Patriotów 90

boisko przy ul. Patriotów 90

Budowa boisk przy ul. Patriotów 90

I. Informacje o Inwestycji

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90”.

Adres Inwestycji: ul. Patriotów 90, dz. nr ew. 12, 13, 14, 15, 16/1 z obrębu 3-12-66, 04-844  Warszawa – Wawer.

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Wykonawca robót: ,"Panorama Obiekty Sportowe" Spółka z o.o. z Piaseczna

Dokumentacja projektowa i przetargowa: APS 97 Bartosz Kozłowski z Piaseczna

Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

 

II. Przebieg realizacji

W dniu 31 maja 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego przy Młodzieżowym  Ośrodku Wychowawczym nr 3 im. Grzegorza Maja w Warszawie  – ul. Patriotów 90.

 • 14 grudnia 2016 SZRM dokonał odbioru końcowego robót budowlanych.
 • 4 lipca 2016 roku SZRM podpisał umowę z firmą ,,Panorama Obiekty Sportowe” Spółka z o.o. na wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90”.
 • 26 kwietnia 2016 roku rozpoczęto roboty budowlane.
 • 19 kwietnia 2016 roku SZRM podpisał umowę z firmą ,,Panorama Obiekty Sportowe” Spółka z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90”.
 • 30 grudnia 2015 roku Decyzja Nr 824/2015 i Decyzja nr 827/2015  – zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Patriotów 90.
 • 30 października 2015 roku Decyzja Nr 1038/2015 – zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę.
 • 7 sierpnia 2015 roku Decyzja Nr 74/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • 23 lutego 2015 roku SZRM podpisał umowę z firmą APS 97 Bartosz Kozłowski na wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
III. Zakres prac budowlanych

Roboty budowlane obejmą:

 • wykonanie boiska do piłki nożnej – nawierzchnia ze sztucznej trawy,
 • wykonanie boiska do piłki koszykowej/ boiska do piłki siatkowej – nawierzchnia z poliuretanu,
 • wykonanie rozbieżni do skoku w dal wraz ze skocznią,
 • wykonanie bieżni czterotorowej wokół boiska do piłki nożnej – nawierzchnia z mączki ceglanej,
 • wykonanie wykopów i nasypów,
 • wykonanie ogrodzenia boiska piłkarskiego,
 • wykonanie dróg i chodników z kostki betonowej,
 • wykonanie zieleni w zakresie wycinki drzew i krzewów, nasadzeń i zakładania trawników,
 • rozbiórki nieczynnych instalacji wodno – kanalizacyjnych,
 • przebudowę wewnętrznej sieci gazowej,
 • wykonanie nowej linii zasilającej w energię elektryczną obiekt wraz z uzgodnieniami i odbiorem przez RWE Dystrybucja,
 • wykonanie oświetlenia boisk i terenu,
 • wykonanie kanalizacji teletechnicznej wraz z budową kabli telekomunikacyjnych,
 • wykonanie dodatkowego wjazdu na teren od ul. Drozdowej wraz z bramą wjazdową na teren ośrodka,
 • wykonanie robót budowlanych w zakresie: siłowni zewnętrznej, ścieżki zdrowia, stołów do tenisa stołowego, małej architektury oraz ogrodzenia zewnętrznego terenu od strony południowej i północnej (kącik rekreacyjno- wypoczynkowy).
 • Inwestycje realizowane
 • Inwestycje przygotowywane
 • Inwestycje zakończone