Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego

Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego

Inwestycja jest realizowana na terenie dzielnicy Praga-Północ.

Budynek B Szpitala Praskiego jest czterokondygnacyjnym obiektem wolnostojącym, oddanym do użytku w 1900 r. i obecnie wpisanym do rejestru zabytków. Celem inwestycji jest remont generalny i przebudowa budynku związana ze zmianą jego użytkowania. Dawny budynek szpitalny zostanie przeznaczony na potrzeby placówki dziennego pobytu seniorów, opieki dla osób bezdomnych oraz dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (Centrum Redukcji Szkód). Ogólnodostępna część terenu przy budynku zostanie oddzielona od szpitala niskim ogrodzeniem. Placówka będzie obsługiwana od strony ul. Panieńskiej i ul. Jasieńskiego.

Na poziomie piwnic umiejscowione będzie zaplecze higieniczno-sanitarne dla osób bezdomnych. Parter zajmie Dom Dziennego Pobytu dla seniorów, w którym będą oferowane zajęcia edukacyjne, kulturalne, aktywizujące ruchowo i społecznie. Będzie tu jadalnia, pomieszczenie klubowe, pracownie, sale rehabilitacyjne. Od strony ul. Panieńskiej urządzony zostanie teren rekreacyjny.

W północno-zachodniej części budynku na pierwszym piętrze powstanie ambulatorium dla osób bezdomnych, a na drugim i trzecim – schronisko.

W południowo-wschodniej części placówki na pierwszym i drugim piętrze będzie działało Centrum Redukcji Szkód, w tym ambulatoria, gabinety lekarskie, sale terapii grupowej i indywidualnej, oddział detoksykacyjny oraz hostel dla osób, które ukończyły terapię.

Każda z części budynku, realizująca określoną funkcję, zostanie oddzielona od pozostałych i będzie miała osobne wejście. W ramach prac budowlanych m.in. zostaną poszerzone klatki schodowe, wybudowane nowe szyby windowe, wyburzone wszystkie ściany działowe i zaaranżowane od nowa, wymienione zostaną okna, naprawiony dach. Wykonany zostanie remont elewacji z odtworzeniem elementów wystroju. Powstaną nowe furtki w murowanym ogrodzeniu od strony ulic Panieńskiej i Jasińskiego. Zewnętrzna bryła budynku nie ulegnie większym zmianom, z wyjątkiem rozbiórki wtórnie dobudowanego szybu windowego, poszerzenia istniejących wejść do budynku i wykonania nowych. Prace prowadzone są w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

WYKONAWCA

Climamedic sp. z o.o. spółka komandytowa

TERMIN REALIZACJI

listopad 2022 r.

KOSZT INWESTYCJI

25 mln zł