Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego

Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego

Inwestycja jest realizowana na terenie dzielnicy Praga-Północ.

Budynek B Szpitala Praskiego jest czterokondygnacyjnym obiektem wolnostojącym, oddanym do użytku w 1900 r. i obecnie wpisanym do rejestru zabytków. Celem inwestycji jest remont generalny i przebudowa budynku związana ze zmianą jego użytkowania. Dawny budynek szpitalny zostanie przeznaczony na potrzeby placówki dziennego pobytu seniorów, opieki dla osób bezdomnych oraz na działalność Centrum Terapii Dzieci i Rodzin oraz Poradnię Wsparcia Interwencyjnego dla dzieci i rodzin. Ogólnodostępna część terenu przy budynku zostanie oddzielona od szpitala niskim ogrodzeniem. Placówka będzie obsługiwana od strony ul. Panieńskiej i ul. Jasieńskiego.

Na poziomie piwnic umiejscowione będzie zaplecze higieniczno-sanitarne dla osób bezdomnych. Parter zajmie Dom Dziennego Pobytu dla seniorów, w którym będą oferowane zajęcia edukacyjne, kulturalne, aktywizujące ruchowo i społecznie. Będzie tu jadalnia, pomieszczenie klubowe, pracownie, sale rehabilitacyjne. Od strony ul. Panieńskiej urządzony zostanie teren rekreacyjny.

W północno-zachodniej części budynku na pierwszym piętrze powstanie ambulatorium dla osób bezdomnych, a na drugim i trzecim – schronisko.

W południowo-wschodniej części placówki na parterze, pierwszym i drugim piętrze będą działały: Centrum Terapii Dzieci i Rodzin oraz Poradnia Wsparcia Interwencyjnego dla dzieci i rodzin.

Każda z części budynku, realizująca określoną funkcję, zostanie oddzielona od pozostałych i będzie miała osobne wejście. W ramach prac budowlanych m.in. zostaną poszerzone klatki schodowe, wybudowane nowe szyby windowe, wyburzone wszystkie ściany działowe i zaaranżowane od nowa, wymienione zostaną okna, naprawiony dach. Wykonany zostanie remont elewacji z odtworzeniem elementów wystroju. Powstaną nowe furtki w murowanym ogrodzeniu od strony ulic Panieńskiej i Jasińskiego. Zewnętrzna bryła budynku nie ulegnie większym zmianom, z wyjątkiem rozbiórki wtórnie dobudowanego szybu windowego, poszerzenia istniejących wejść do budynku i wykonania nowych. Prace prowadzone są w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

WYKONAWCA

Climamedic sp. z o.o. spółka komandytowa

TERMIN REALIZACJI

2020-2024 r.

KOSZT INWESTYCJI

ok. 41 mln zł

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone