Pl. Defilad – budowa dróg gminnych na odcinku ul. Marszałkowska – ul. E. Plater

Pl. Defilad – budowa dróg gminnych na odcinku ul. Marszałkowska – ul. E. Plater

Inwestycja realizowana będzie na terenie dzielnicy Śródmieście i polega na budowie dróg gminnych na odcinku ul. Marszałkowska – ul. E. Plater.

Zakres inwestycji obejmuje budowę dróg gminnych kategorii L (lokalnej), które zostały oznaczone w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (Uchwała nr XCIV/2749/2010 z dnia 09.11.2010 r.) jako 5KDL i 8KDL.

W ramach zadania wykonane zostanie:

  • ulica 5KDL o szerokości jezdni 6 m dla kategorii ruchu KR3 wraz z chodnikami, odwodnieniem oraz oświetleniem,

  • ulica 8KDL o szerokości jezdni 7 m dla kategorii ruchu KR3 wraz z chodnikami, odwodnieniem oraz oświetleniem.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu PKiN ulice 5KDL i 8KDL są elementem nowego zagospodarowania ścisłego centrum miasta, która ma zwiększyć dostępność obszaru objętego ww. planem oraz ma zapewnić obsługę komunikacyjną wszystkich inwestycji przewidzianych do realizacji na Placu Defilad.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje, że roboty budowlane będą realizowane w latach 2016-2021.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone