Pawilon socjalny w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym

Pawilon socjalny w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Praga-Północ i polega na budowie budynku socjalno-biurowego dla pracowników Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz pomieszczenia do hodowli roślin, wyposażonego m.in. w specjalistyczne oświetlenie roślin i instalację nawadniającą w oparciu o system zamgławiania.
Budynek powstanie w miejscu istniejącego, powstałego w latach 80 XX w., którego stan techniczny kwalifikuje do rozbiórki. Budynek ma być przyjazny środowisku i zawierać technologie ekologiczne jak: instalacje gromadzenia wody deszczowej, odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie  wody szarej, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne.

WYKONAWCA

Helsen Łukasz Wasilewski

TERMIN REALIZACJI

08.2021-05.2023