Przebudowa ul. Modlińskiej na odcinku od ul. Przaśnej do ul. Kasztanowej

Przebudowa ul. Modlińskiej na odcinku od ul. Przaśnej do ul. Kasztanowej

Inwestycja  realizowana jest w ramach zadania: Poprawa układu drogowego w dzielnicy Białołęka.

Przewiduje się budowę jednokierunkowej jezdni lokalnej (w kierunku ul. Kasztanowej) o szerokości jezdni 5 m z dopuszczeniem dwukierunkowego ruchu rowerowego oraz budowę jednostronnego chodnika, przebudowę skrzyżowań, budowę oświetlenia i odwodnienia drogi. Długość drogi to ok. 0,4 km

Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy przewiduje środki dla zadania do 2024 r. Zakres prowadzonych prac dotyczy obecnie opracowania dokumentacji projektowej.