Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze

Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Białołęka.

23 lipca 2020 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji prac to koniec marca 2024 r.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem Żerańskim (pomiędzy adresami: ul. Płochocińska 25 i ul. Płochocińska 27). Zaprojektowana zostanie ulica dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Projekt będzie uwzględniał możliwość etapowania budowy mostu. Etap I zakłada budowę nowego obiektu mostowego obok istniejącego, w etapie II przewidziana jest rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego obiektu.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje finansowanie inwestycji w latach 2021-2026.