Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla"

Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla"

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Praga-Północ i przewidziana do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pn. „Zagospodarowanie obszaru Pragi – rewaloryzacja obiektów poprzemysłowych”.

Dla zadania została wykonana dokumentacja projektowa: Projekt budowlany na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku spichlerza i portierni na Praski Dom Rzemiosła i usługi centrotwórcze na terenie dawnego zespołu ”Młyna Michla” przy ulicy Objazdowej 2.

Uzyskano również decyzję na rozbiórkę budynku portierni oraz pozwolenie na budowę dla „rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku spichlerza i portierni na Praski Dom Rzemiosła”.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje środki na inwestycję na lata 2020-2023 r.