Nowa Emilia. Przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria

Nowa Emilia. Przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria

Pawilon Meblowy Emilia, reprezentujący styl modernistyczny, towarzyszył warszawiankom i warszawiakom od lat siedemdziesiątych XX wieku, był obiektem powszechnie rozpoznawalnym. Na początku XXI wieku stał się na kilka lat siedzibą Muzeum Sztuki Nowoczesnej, następnie dokonano jego rozbiórki. Obecnie planowane jest przywrócenie tego obiektu mieszkańcom w formie zbliżonej do oryginału i z wykorzystaniem historycznych elementów. Pierwotnie pawilon „Emilia” był zlokalizowany u zbiegu ulic: Emilii Plater i Świętokrzyskiej, dziś budynek ma być umiejscowiony przy parku Świętokrzyskim nieopodal północnego wyjścia z Pałacu Kultury i Nauki. Nowy obiekt będzie zaadaptowany na funkcje zgodne z obowiązującym planem miejscowym, aktywizujące i integrujące społeczeństwo. Planowane jest też stworzenie miejskiej oranżerii współistniejącej z przestrzenią usługową np. gastronomiczną.

„Nowa Emilia” będzie trzykondygnacyjnym budynkiem, o łącznej powierzchni nieco ponad 7000 mkw. Obiekt będzie w formie zbliżonej do oryginału i z wykorzystaniem historycznych elementów. Ogród zimowy zostanie zlokalizowany na parterze i piętrze budynku z kolei przestrzeń konferencyjna zajmie największą – liczącą ponad 3000 mkw kondygnację podziemną. Inwestycja powstanie w nowej technologii, jednak zgodnie z wytycznymi i wskazówkami Stołecznego Konserwatora Zabytków, który zadba o możliwie najbliższe odwzorowanie pierwotnego wyglądu budynku.

Realizacja inwestycji będzie przebiegać w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i zakładać, że partner prywatny sfinansuje i zbuduje obiekt, a następnie przejmie zarządzanie nim na czas określony w toku negocjacji. W tym czasie partner będzie mógł czerpać korzyści z udostępniania części komercyjnej, ale miejska oranżeria, stanowiąca cel publiczny, będzie miała charakter ogólnodostępny.

Postępowanie na wybór partnera prywatnego do projektu składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich będzie prekwalifikacja i dopuszczenie do udziału w postępowaniu maksymalnie pięciu potencjalnych partnerów, z którymi będą prowadzone tury negocjacyjne: techniczna i technologiczna, ekonomiczna i prawna. W toku negocjacji zostanie wypracowany model realizacji przedsięwzięcia. Następnie partnerzy zostaną wezwani do złożenia ostatecznych ofert w wyniku czego zostanie wybierana najkorzystniejsza z nich. Po podpisaniu umowy, partner przystąpić do realizacji inwestycji.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone