Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Reymonta 16, etap I

Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Reymonta 16, etap I

Inwestycja realizowana będzie na terenie dzielnicy Bielany.

Celem inwestycji w pierwszym etapie jest doprowadzenie obiektu do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi. W ramach kolejnych etapów planowana jest przebudowa (rozbudowa)  istniejącego budynku, zaadaptowanie istniejącej bursy na liceum ogólnokształcące, budowa boisk z okresowym zadaszeniem i łącznikiem z budynkiem szkoły oraz zagospodarowanie terenu.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje kwotę 1 mln zł na realizację pierwszego etapu zadania w latach 2020-2024 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone