Energooszczędne przedszkola

Energooszczędne przedszkola

Planowane przedsięwzięcie, realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, polegać będzie na rozbiórce budynków typu Stolbud–Ciechanów i zastąpieniu ich nowymi, funkcjonalnymi budynkami przedszkolnymi, dostosowanymi do aktualnych standardów użytkowych i potrzeb lokalnych.

Nowo powstałe przedszkola nadal będą publiczne. Miasto będzie odpowiedzialne za kwestie związane z naborem do przedszkoli, programem edukacyjnym oraz kadrą pedagogiczną. Za zaprojektowanie i realizację przedszkoli wraz z zagospodarowaniem terenu będzie odpowiadał partner prywatny, który będzie miał też za zadanie utrzymywać je w należytym stanie technicznym przez ustalony umową okres.

Zakłada się, że wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie opłata za dostępność, ponoszona przez miasto dopiero po oddaniu nowych przedszkoli do użytku i będzie uzależniona od możliwości korzystania z nich w sposób zgodny z umową.

Ostateczne lokalizacje zostaną wskazane po przeprowadzeniu negocjacji. W ogłoszonym postępowaniu na liście wyjściowej znajduje się siedem istniejących obiektów przedszkolnych – w dzielnicy Bemowo: Przedszkole nr 75 (ul. Rozłogi 4a) i Przedszkole nr 319 (ul. Powstańców Śląskich 14), na Mokotowie Przedszkole nr 67 (ul. Sonaty 6a), w Ursusie Przedszkole nr 137 (ul. Zagłoby 11) i Przedszkole nr 168 (ul. Zagłoby 27), na Targówku Przedszkole nr 94 (ul. Smoleńska 64) oraz na Woli Przedszkole nr 58 (ul. Batalionu AK „Pięść” 4).

Postępowanie na wybór partnera prywatnego składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich była prekwalifikacja i dopuszczenie do udziału w postępowaniu maksymalnie czterech potencjalnych partnerów, z którymi były prowadzone negocjacje dotyczące kwestii technicznych, technologicznych, ekonomiczno-finansowych i prawnych. W toku negocjacji został wypracowany zakres i model realizacji przedsięwzięcia. Następnie, w terminie do 5.08.2024 r., partnerzy zostali zaproszeni do złożenia ostatecznych ofert. Umowa zostanie podpisana z partnerem, który złoży najkorzystniejszą ofertę.