Budowa ul. Nowotrockiej na odcinku od. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej

Budowa ul. Nowotrockiej na odcinku od. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Targówek. Polegać będzie na budowie ul. Nowotrockiej na odcinku od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę drogi klasy zbiorczej (Z) o przekroju jednojezdniowym z uwzględnieniem możliwości dobudowy drugiej jezdni lub torowiska tramwajowego, ze skrzyżowaniami z ulicami: Samarytanki, Rolanda, Łokietka oraz jednopoziomowym skrzyżowaniem z ul. Radzymińską. Powstaną obustronne chodniki oraz obustronna, dwukierunkowa droga dla rowerów.

W ramach prac koncepcyjnych przeanalizowane zostaną warianty budowy jednej jezdni po stronie wschodniej (jako pierwszego etapu), a po stronie zachodniej torowiska tramwajowego albo drugiej jezdni (jako drugiego etapu), z założeniem jak najmniejszej przebudowy elementów wybudowanych w ramach pierwszego etapu. 

Planowany czas realizacji prac projektowych wynosi 20 miesięcy. Umowa została podpisana w marcu 2019 r.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje środki na inwestycję na lata 2018-2024 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone