Budowa budynków komunalnych przy ul. Włókienniczej

Inwestycja znajduje się na terenie dzielnicy Wawer i polegać będzie na budowie dwóch budynków wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Włókienniczej 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy”.

Projektowane budynki to obiekty bez podpiwniczenia, czterokondygnacyjne. W założeniu elewacje budynku - mimo prostej, nowoczesnej formy - przy pomocy zastosowanych materiałów wykończeniowych i detalu będą nawiązywać do charakterystycznych dla tej okolicy budynków drewnianych w stylu „świdermajer”. Wszystkie mieszkania na parterze projektowane są z myślą o osobach z ograniczonymi możliwościami ruchowymi, a 4 wybrane mieszkania będą w pełni przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Inwestycja obejmuje również budowę pieszo-jezdni, miejsc postojowych oraz zjazdu na ul. Włókienniczą i chodnika wzdłuż granicy posesji, budowę dojść pieszych i dwóch zadaszonych wiat śmietnikowych, budowę niewielkiego placu zabaw, nasadzenia zieleni wysokiej , średniej i niskiej oraz budowę instalacji zewnętrznych.

Powierzchnia działki - 5173 m²

Powierzchnia zabudowy – 1040 m2

Liczba mieszkań – 8

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje środki na inwestycję w latach 2017-2024